DV19ZSSVV Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Atributy: CCV_DVZSSVV_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVr001 Závěrečná práce – Projekt 1,5 hodiny z 2
VVr011 Výtvarné vyjadřovací prostředky v kontextu tradičních i nových médií 1 28 hodin z 2
VVr021 Zprostředkování a popularizace umění v galerijních a výchovných institucích a umění ve veřejném prostoru 1 20 hodin z 2
VVr031 Dějiny výtvarného umění v kontextu teorie a praxe současných humanitních věd 1 20 hodin z 2
VVr041 Intermediální výukové modely ve výtvarné pedagogice 1 20 hodin z 2
VVr051 Tvůrčí psaní a výzkum v umění 1 20 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVr003 Závěrečná práce – Odevzdání 1,5 hodiny z 2
VVr012 Výtvarné vyjadřovací prostředky v kontextu tradičních i nových médií 2 28 hodin zk 4
VVr022 Zprostředkování a popularizace umění v galerijních a výchovných institucích a umění ve veřejném prostoru 2 20 hodin k 3
VVr032 Dějiny výtvarného umění v kontextu teorie a praxe současných humanitních věd 2 20 hodin k 3
VVr042 Intermediální výukové modely ve výtvarné pedagogice 2 20 hodin zk 4
VVr071 Design, tvorba portfolia a tvorba výstav 1 20 hodin z 2