DV19ZSSZSV Učitelství základů společenských věd pro střední školy- způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Atributy: CCV_DVZSSZSV_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVc001 Didaktika 1 15 hodin z 2
OVc002 Morální problémy současné společnosti 15 hodin k 2
OVc003 Sociologie 15 hodin zk 3
OVc004 K současným politickým problémům 15 hodin zk 4
OVc005 Česká filozofie 10 hodin z 2
OVc006 Filozofická a kulturní antropologie 15 hodin k 2
OVc007 Teorie a praxe mezinárodních vztahů 15 hodin k 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVc008 Soudobá filosofie a bioetika 15 hodin zk 3
OVc009 Didaktika 2 OVc001 15 hodin zk 3
OVc010 Religionistika 15 hodin k 3
OVc011 Občan a právo 15 hodin k 2
OVc012 Globalizace a globální civilizační problémy 15 hodin zk 3
OVc013 Didaktika finančního vzdělávání na SŠ 10 hodin z 2
OVc014 Masová média a mediální výchova 15 hodin z 2
OVc015 Závěrečná práce konzultace práce z 3