OVP Učitelství praktického vyučování

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

Předměty pedagogicko-psychologického modulu

Atributy: SZ_BK_2016
Ve 3. semestru si studenti zapisují 1 povinně volitelný předmět z pedagogicko-psychologického modulu, ve 4. semestru také 1 povinně volitelný předmět z pedagogicko-psychologického modulu.
Student musí ve 3. a 4. semestru získat 4 kredity za povinně volitelné předměty pedagogicko-psychologického modulu registrací předmětů: SZ6032 nebo SZ6036.
Student si může registrovat každý z předmětů SZ6032 nebo SZ6036 dvakrát nebo si registruje ve 3. semestru odlišný povinně volitelný předmět pedagogicko-psychologického modulu než ve 4. semestru.

1. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie 8 hodin zk 6

2. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6028 Vývojová psychologie 6 hodin k 3
SZ6029 Teorie a metodika výchovy 6 hodin zk 4

3. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
6 hodin z 3
SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi 6 hodin zk 4
SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I (3 x 180 minut) z 2
3. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 60 hodin z 2
SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 60 hodin z 2

4. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6034 Sociální psychologie 6 hodin k 3
SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky 4 hodiny z 2
SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II 3 x 180 minut z 2
4. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 60 hodin z 2
SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 60 hodin z 2

Předměty modulu Učitelství praktického vyučování

Atributy: CCV_OVP_2017

1. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC5001 Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 8 hodin zk 3
FC5002 Základy ekologie a environmentální vědy 8 hodin zk 4
FC5003 Vzdělávání v informační společnosti 4 hodiny k 2
FC5004 Informační a komunikační technologie 1 8 hodin zk 4
FC5005 Hygiena 8 hodin zk 3
FC5006 Repetitorium z matematiky 16 hodin k 4
1. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
JVk001 Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test z angličtiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk002 Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test z němčiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk003 Vstupní test A2 - RJk
Pozn.: Vstupní test z ruštiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1

2. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC5007 Nakládání s odpady 4 hodiny k 2
FC5008 Informační a komunikační technologie 2 8 hodin zk 4
FC5009 Právní nauka 8 hodin zk 3
FC5010 Obecná didaktika SOŠ 12 hodin zk 4
FC5011 Vybrané kapitoly z přírodních věd 12 hodin k 4
FC5012 Andragogika 4 hodiny k 2
2. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
JVk011 Angličtina pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
15 hodin zk 5
JVk031 Němčina pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk002 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v němčině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
15 hodin zk 5
JVk041 Ruština pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk003 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v ruštině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
15 hodin zk 5

3. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC5013 Úvod do oborových didaktik SOŠ 8 hodin zk 3
FC5014 Informační a komunikační technologie 3 8 hodin k 2
FC5015 Doprava a systémy dopravní výchovy 1 12 hodin zk 3
FC5016 Hygiena školního prostředí 8 hodin k 2
FC5017 Finanční gramotnost 12 hodin zk 3
3. semestr - volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC0800 Digitální technologie 4 hodiny k 3
FC5801 Exkurze 1 8 hodin k 3
FC5802 Statistika v pedagogice 8 hodin k 3
FC5803 Moderní aspekty v pedagogice 4 hodiny k 3
FC5804 Sociální patologie 8 hodin k 3
FC5805 Výchova ke zdraví 4 hodiny k 3
FC5806 Základy sociální pedagogiky 8 hodin k 3
FC8001 Orientace na trhu práce 8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1 4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy 4 hodiny k 5

4. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC0006 Závěrečná práce 25 hodin z 10
FC5018 Didaktika odborných předmětů 12 hodin zk 5
FC5019 Školní vzdělávací programy SOU a SOŠ 8 hodin zk 3
FC5020
předp. FC5015
Doprava a systémy dopravní výchovy 2 8 hodin k 2
FC5021 Didaktika praktického vyučování 1 8 hodin zk 4
4. semestr - povinně volitelné

Zaměření Technické obory si zapisuje FC5101 a jeden z FC5201 nebo FC5202 anebo FC5203.
Zaměření Obchod a služby si zapisuje FC5101 a FC5301.

KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC5101 Provoz obchodu a služeb
Pozn.: Zapisují si všichni studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
8 hodin zk 3
FC5202 Elektrotechnologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
8 hodin zk 3
FC5203 Strojírenská technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
8 hodin zk 3
FC5301 Zdravověda
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
8 hodin zk 3
4. semestr - volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC0800 Digitální technologie 4 hodiny k 3
FC5807 Základy zdravotních nauk 8 hodin k 3
FC5808 Základy společenského chování 4 hodiny k 2
FC5810 Exkurze 2 8 hodin k 3
FC5811 Portfolio učitele SOŠ 8 hodin k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2 4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy 4 hodiny k 5