ZS1 Matematika pro základní školy

Atributy: CCV_ZS1MA_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MS2RC_KGE1 Konstrukční geometrie 1 8 z 2
MS2RC_LINE Lineární algebra 12 zk 5
MS2RC_MAN1 Matematická analýza 1 12 zk 5
MS2RC_REMA Repetitorium středoškolské matematiky 8 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MS2RC_ARIT Algebra a aritmetika 16 zk 6
MS2RC_GEO1 Geometrie 1 10 z 2
MS2RC_KGE2 Konstrukční geometrie 2 8 zk 4
MS2RC_MAN2 Matematická analýza 2 16 zk 6


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MS2RC_DMA1 Didaktika matematiky 1 12 z 3
MS2RC_GEO2 Geometrie 2 10 zk 4
MS2RC_KOMB Kombinatorika 6 z 2
MS2RC_MAN3 Matematická analýza 3 10 zk 4
MS2RC_PRST Základy pravděpodobnosti a statistiky 12 zk 5
MS2RC_VPX1 Výuková praxe 1 z 6

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MS2RC_KHM2 Historie matematiky 4 hodiny z 1
MS2RC_KPO2 Počítače a programování 2 12 hodin zk, z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MS2RC_DIMA Diskrétní matematika 8 zk 4
MS2RC_DMA2 Didaktika matematiky 2 10 zk 4
MS2RC_METO Metody řešení matematických úloh 8 z 2
MS2RC_SEZA Seminář k závěrečné práci 4 z 1
MS2RC_TECI Teorie čísel 4 z 1
MS2RC_TEMN Teorie množin 6 k 3
MS2RC_VPX2 Výuková praxe 2 20 hodin z 5
MS2RC_ZAPR Závěrečná práce 30 hodin z 10