ZS1 Německý jazyk a literatura pro základní školy

Atributy: CCV_ZS1NJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 P. Marečková, P. Pytlík 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_G300 Syntax němčiny H. Peloušková 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí P. Váňa 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 P. Váňa 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M001 Didaktika pro učitele němčiny 1 V. Janíková, M. Janík, P. Marečková 12 hodin v kombinované formě k 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce katedra NJ konzultace z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ J. Dalsant, P. Marečková 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 P. Pytlík 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M002 Didaktika pro učitele němčiny 2 V. Janíková, P. Marečková 12 hodin v kombinované formě k 3

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce katedra NJ konzultace z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_C201 Jazyková cvičení C2 J. Dalsant, H. Hradílková 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny T. Káňa 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_K200 Kulturní studia pro učitele němčiny J. Dalsant 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M003 Didaktika pro učitele němčiny 3 A. Brychová 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku V. Janíková 6 hodin v kombinované formě k, z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce katedra NJ konzultace z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_ZPo Závěrečná práce (závěr a odevzdání) katedra NJ konzultace a odevzdání práce z 4