ZSS Hudební výchova pro střední školy

Atributy: CCV_ZSSHV_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV3DC_DHV1 Didaktika HV pro SŠ 1 z 1
HV3DC_HNN1 Hra na nástroj 1 z 2
HV3DC_HUPS Hudební psychologie zk 2
HV3DC_MPA Multimediální počítač. aplikace z 1
HV3DC_SDH1 Seminář k dějinám světové hudby 1 z 2
HV3DC_VDU1 Vztahy mezi jednotl. druhy umění 1 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV3DC_DHV2 Didaktika HV pro SŠ 2 z 1
HV3DC_HNN2 Hra na nástroj 2 zk 3
HV3DC_SDH2 Seminář k dějinám světové hudby 2 k 2
HV3DC_SEM Sémiotika k 2
HV3DC_SHDS Seminář k dějinám hudby 20. stol. k 2
HV3DC_VDU2 Vztahy mezi jednotl. druhy umění 2 zk 3
HV3DC_ZP Závěrečná práce z 5