DVSTUDPED Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Atributy: CCV_studPED_2020

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZc001 Úvod do studia 5 hodin z 1
SZc002 Úvod do pedagogiky a psychologie 12 hodin zk 6
SZc005 Učitelská praxe 1 30 hodin z 2
SZc009 Sociální psychologie 8 hodin k 3
SZc011 Školní pedagogika 12 hodin zk 4
SZc055 Reflexe praxe 1 – učitel 18 hodin k 1

2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZc006 Školský a školní management 12 hodin z 2
SZc007 Vývojová psychologie 8 hodin k 3
SZc012 Učitelská praxe 2 30 hodin z 2
SZc056 Pedagogická komunikace 12 hodin k 3
SZc057 Reflexe praxe 2 – žák 18 hodin k 1
SZc058 Metodický seminář k závěrečné práci 7 hodin z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZc015 Didaktika matematiky 1 12 hodin zk 5
SZc016 Didaktika výtvarné výchovy 1 12 hodin zk 5
SZc017 Didaktika geografie 1 12 hodin zk 5
SZc018 Didaktika českého jazyka 1 12 hodin zk 5
SZc019 Didaktika anglického jazyka 1 12 hodin zk 5
SZc020 Didaktika biologie 1 12 hodin zk 5
SZc021 Didaktika dějepisu 1 12 hodin zk 5
SZc022 Didaktika německého jazyka 1 12 hodin zk 5
SZc023 Didaktika hudební výchovy 1 12 hodin zk 5
SZc024 Didaktika technické a informační výchovy 1 12 hodin zk 5
SZc025 Didaktika francouzského jazyka 1 12 hodin zk 5
SZc026 Didaktika občanské výchovy 1 12 hodin zk 5
SZc027 Didaktika výchovy ke zdraví 1 12 hodin zk 5
SZc028 Didaktika ruského jazyka 1 12 hodin zk 5
SZc049 Didaktika fyziky 1 12 hodin zk 5
SZc050 Didaktika chemie 1 12 hodin zk 5
SZc051 Didaktika pedagogiky 1 12 hodin zk 5

3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZc031 Učitelská praxe 3 30 hodin z 2
SZc059 Inkluzivní pedagogika 12 hodin zk 2
SZc060 Základy pedagogické diagnostiky 12 hodin zk 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZc035 Didaktika matematiky 2 12 hodin zk 5
SZc036 Didaktika výtvarné výchovy 2 12 hodin zk 5
SZc037 Didaktika geografie 2 12 hodin zk 5
SZc038 Didaktika českého jazyka 2 12 hodin zk 5
SZc039 Didaktika anglického jazyka 2 12 hodin zk 5
SZc040 Didaktika biologie 2 12 hodin zk 5
SZc041 Didaktika dějepisu 2 12 hodin zk 5
SZc042 Didaktika německého jazyka 2 12 hodin zk 5
SZc043 Didaktika hudební výchovy 2 12 hodin zk 5
SZc044 Didaktika technické a informační výchovy 2 12 hodin zk 5
SZc045 Didaktika francouzského jazyka 2 12 hodin zk 5
SZc046 Didaktika občanské výchovy 2 12 hodin zk 5
SZc047 Didaktika výchovy ke zdraví 2 12 hodin zk 5
SZc048 Didaktika ruského jazyka 2 12 hodin zk 5
SZc052 Didaktika fyziky 2 12 hodin zk 5
SZc053 Didaktika chemie 2 12 hodin zk 5
SZc054 Didaktika pedagogiky 2 12 hodin zk 5