Aplikovaná behaviorální analýza

Atributy: CZV_DVPP_ABA_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc301 Úvod do měření a experimentálního designu 15 hodin zk 6
IVc302 Koncepty a principy behaviorální analýzy 45 hodin zk 20


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc303 Úvod do etického kodexu a profesní přípravy 15 hodin zk 6
IVc304 Aplikace metod behaviorální změny 45 hodin zk 20
IVc307 Měření, zobrazování a interpretace dat; experimentální design 45 hodin zk 14


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc305 Hodnocení, identifikace a diagnostika chování 45 hodin zk 20
IVc306 Úvod do intervence a implementace behaviorálních programů 30 hodin zk 6


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc308 Etický kodex, disciplinární postupy a profesní příprava 30 hodin zk 14
IVc309 Intervence a implementace behaviorálních programů 45 hodin zk 14