Asistent pedagoga

Atributy: C_KURZ_AP_2015

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ASPG_ADSR Praxe II. Aktivní doučování z 3
ASPG_APPG Alternativní přístupy v pedagogice z 2
ASPG_APSP Audiovizuální techniky dětí se znevýhodněním k 2
ASPG_DMJV Didaktické metody v jazykovém vzdělávání z 2
ASPG_DTPP Dramatické techniky v pedagogické práci k 2
ASPG_KOSK Komunikace ve škole k 2
ASPG_MVGV Multikulturní a globální výchova z 2
ASPG_OSRO Osobnostní rozvoj k 3
ASPG_PRVE Didaktické metody v přírodních vědách z 2
ASPG_PXAP Praxe I. Pedagogické činnosti ve školním prostředí k 3
ASPG_SKPS Školní psychologie k 3
ASPG_SOPG Sociální pedagogika k 2
ASPG_SPPG Speciální pedagogika zk 3
ASPG_UDSD Úvod do studia z 1
ASPG_VYPS Vývojová psychologie zk 3
ASPG_ZAPE Základy pedagogiky zk 3
ASPG_ZTMV Základy teorie a metodiky výchovy zk 3