rapový korpus

 
 

Návody

Jak pracujeme se zápisem názvů?

Návod pro zápis názvů CD, interpretů a písní; cílem je zachytit přesnou podobu názvů z přebalu alba (názvy neměníme!), ovšem doplněnou o diakritiku a se zachováním níže uvedených zásad.

Obecné zásady

Dodržujeme pravidla francouzského pravopisu, tj. před dvojtečkou, středníkem, otazníkem a vykřičníkem píšeme mezeru (ne před třemi tečkami), doplňujeme chybějící akcenty, používáme francouzské (zahnuté) apostrofy a francouzské uvozovky. Ve slovech jako cœur zapisujeme œ jako jeden znak. U vlastních jmen píšeme velká písmena dle pravidel francouzského pravopisu.

Hlavní pravidla

 1. Na začátku každého jednotlivého slova v názvu píšeme velké písmeno: Si Les Coups Avaient Du Charme; to platí i pro doplňkové informace v názvu: Bonus Track, Interlude.
 2. Každé velké počáteční písmeno by mělo být napsané s příslušnou diakritikou:

  Merci À La Vie, Écoute !

 3. Co dělat, když se v názvu objeví apostrof (’), spojovník (-) nebo tečka (.)?
  1. Velké počáteční písmeno po nich píšeme, následují-li pouze po jednom písmenu: J’Étais Comme Eux, L’Algérino, H-V.
  2. Malé počáteční písmeno po nich píšeme, následují-li po více než jednom písmenu: Don’t, Shurik’n, Mc’s, Réveillez-vous, Exercice.com.
  3. Následuje-li za sebou v jednom slově více apostrofů nebo spojovníků nebo jejich kombinace, počítáme písmena vždy od posledního apostrofu/spojovníku:

   Dans Quoi Qu'j'Avance – před A je mezi dvěma apostrofy pouze jedno písmeno, proto velkým;

   Le Futur Que Nous Reserve-t-Il ? – před I mezi je dvěma spojovníky pouze jedno písmeno, proto velkým);

   Qu’est-ce Qui Nous Reste ? – před c mezi apostrofem a spojovníkem více než jedno písmeno, proto malým.

Speciální případy aneb Co dělat, když název obsahuje…

 1. zkratku? Zkratku píšeme většinou velkými písmeny (je nutné ověřit, že se opravdu jedná o zkratku, např. přeposlechem písně na Youtube): MC (= Master of Ceremony), Freestyle M2M, C'Est O.K.; ale běžné zkratky JEDNOSLOVNÝCH výrazů píšeme pouze s velkým počátečním písmenem: No (= numéro), Mr (= monsieur). Pozn.: Mc’s je sice zkratka, ale zde se jedná o derivaci na adjektivum, proto je c malé.
 2. otazník (?) či plus (+)? Píšeme velké písmeno: ??Radio??, R’N’B+Blues+Jazz+Funk+Pop+Rock = Hip Hop Music.
 3. závorku? Po závorce na začátku slova velké písmeno, uprostřed slova malé písmeno: Sans (Re)pères, J’Rap Pour Les Mino(rités).
 4. jméno interpreta? Použijeme nezměněnou podobu jména interpreta (tj. tak, jak je uvedeno v prvním sloupci): CatBurglaz.
 5. číslice? Po nich malé písmeno: 2night, 10ème.
 6. římské číslice? Píšeme je velkými písmeny: IV My People, VII (Sept).

Ostatní poznámky a doporučení

 1. Jsou-li v názvu tečky, zachováme je: T.R.I.P.T.I.K.
 2. Vol. 1, Vol. 2 (označení volume, tj. dílu) píšeme takto (s mezerou po tečce).
 3. Hip Hop (Hiphop) píšeme zvlášť/dohromady podle toho, jak je to na přebalu.
 4. Všechna pravidla platí i pro názvy obsahující anglická (německá,…) slova. (Pozor: má-li CELÁ píseň pouze anglický text, do RapCoru nepatří a je třeba to nahlásit.)
 5. Je-li v názvu datum, doporučuji změnit formát buňky: Formát > Číslo > Prostý text – tím se zajistí, že se název automaticky nezmění.

Pro další dotazy: K. Jančíková