Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce

Online encyklopedie „Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce“ je publikace umožňující vyhledávat výklady téměř 450 pojmů využívaných v řízení lidských zdrojů, psychologii práce, personalistice a příbuzných oborech. Vznikla ze tří knih. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje vytvořili během dvou let studenti předmětu Řízení lidských zdrojů na Ekonomicko-správní fakultě MU ve spolupráci s šesti vyučujícími, kteří je odborně vedli a jednotlivá hesla opakovaně editovali a zpřesňovali. První a druhý díl Encyklopedie psychologie práce tvořili tři roky studenti Psychologie organizace a Personální psychologie na Fakultě sociálních studií MU pod vedením svých 4 vyučujících.

Na těchto stránkách můžete vyhledávat pojmy jak zvlášť ve Slovníku a v obou dílech Encyklopedie, tak ve všech publikacích dohromady. U každého pojmu najdete stručnou definici, odkaz na související pojmy a další užitečné informace jako jsou klasifikace, popis vztahů s dalšími pojmy nebo upozornění na existující kritiku. Výklad všech pojmů se opírá o několik odborných zdrojů, které jsou citovány přímo u každého z uvedených hesel.

Cílovou skupinou publikace jsou odborníci z praxe, akademici i studenti, kteří s uvedenými pojmy přichází do kontaktu při své práci, výzkumu a studiu.

Ke stažení

Stáhnout publikaci ve formátu PDF Stáhnout publikaci ve formátu ePub

Tiráž

Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce

Multimediální elektronický výukový materiál

Procházka, Jakub | Kulhavý, Viktor | Vaculík, Martin | Jirásek, Michal | Leugnerová, Marcela | Janošová, Lenka | Součková, Marie | Lysoňková, Eva | Wyrobková, Adriana (Eds.)

2. rozšířené vydání

1. vydání v roce 2014

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2017

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2013–2017

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8680-7 (online : HTML)

© 2017 Masarykova univerzita