Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Průvodce personální psychologií

Koláž

V dnešní době ekonomické nejistoty a neustálých změn získává stále větší význam otázka zajištění stabilní výkonnosti organizace. Hmotný majetek firem je snadno nahraditelný a v některých případech velmi rychle ztrácí na své hodnotě. Avšak každá organizace disponuje také nehmotným majetkem – hovoříme o tzv. intelektuálním kapitálu. Jedná se o znalosti a dovednosti lidí, kteří v dané organizaci pracují a svým úsilím se podílí na jejím hospodářském výsledku i na její dobré či horší pověsti.

Snad žádná organizace se bez lidského přispění neobejde a často je právě personální obsazení jednotlivých pracovních míst klíčovým kritériem její úspěšnosti. Z tohoto důvodu nabývá na významu péče o lidský kapitál, investice do něj a jeho další rozvoj. V těchto oblastech nabízí zaměstnavatelům a personalistům pomocnou ruku personální psychologie.

Tento studijní materiál vznikl jako podpora pro výuku volitelného předmětu Průvodce personální psychologií a jeho cílem je přiblížit studentům ty oblasti personální práce, v nichž vnímáme největší prostor pro praktické uplatňování psychologických poznatků. Chceme jim tak podat v přehledné formě základní informace o dané problematice doplněné o konkrétní příklady, náměty k přemýšlení i možnost procvičení svých znalostí.

Na závěr je nutné podotknout, že v celém textu se odkazujeme na práci personalisty. V tomto případě pojem personalista pojímáme v širším slova smyslu. Zahrnujeme do této kategorie nejen samotné personalisty, ale zejména psychology zabývající se psychologií práce a organizace.


Ke stažení


Autoři publikace

PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Pavla Horáková Mgr. Pavla Horáková
Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Dušan Rendoš Mgr. Dušan Rendoš
Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)

Tiráž

Průvodce personální psychologií

Multimediální elektronický výukový materiál

Slováčková, Zuzana | Horáková, Pavla | Rendoš, Dušan (autentizováno)

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2013–2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6885-8

© 2014 Masarykova univerzita

PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., Mgr. Pavla Horáková |
Mgr. Dušan Rendoš (autentizováno) |
Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Filozofické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041