Úvod

Vítejte v  e-learningovém výukovém materiálu Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost. V online učebnici se seznámíte jak se samotnými historickými okolnostmi, formami a projevy výročních obyčejů na našem území, tak jejich genezí a geografickou lokalizací v průběhu 20. století. Teoretické i etnokartografické materiály jsou také doplněny o množství odkazů na další literaturu, videozáznamy a další zdroje informací. Nabyté vědomosti následně můžete prověřit za pomoci tematického online testu v Informačním systému Masarykovy univerzity.

Tento výukový materiál je koncipován především jako výuková pomůcka pro studenty etnologie. Vzhledem ke o množství informací o jednotlivých lidových obyčejích si však klade za cíl také seznámení široké veřejnosti s projevy tradiční lidové kultury jak na Moravě, tak v celé České republice.

V případě jakýchkoliv dotazů či námětů na vylepšení webu mě neváhejte kontaktovat (e-mail muras@mail.muni.cz).

Přínosné studium přeje,
Adam Muras, autor


Ke stažení

Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnostStáhnout publikaci ve formátu PDF

Autor publikace

Mgr. Adam Muras

Mgr. Adam Muras

Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Spolupráce na tvorbě map a učebnice

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

  • Konzultace ohledně obsahu a formy publikace

Osobní stránka v IS MU

Kristýna Hambálková

Kristýna Hambálková

Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

  • Zpracování digitalizovaných dotazníků

Osobní stránka v IS MU

Monika Hudecová

Monika Hudecová

Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

  • Zpracování digitalizovaných dotazníků

Osobní stránka v IS MU


Šablonu poskytlo

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpora IS MU, Fakulta informatiky MU

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

MUNI/A/1140/2020: Sociální kapitál nemateriálního kulturního dědictví (Sociální kapitál ICH)

Koncept sociálního kapitálu je v posledních desetiletích uplatňován různými vědními obory, jejichž zástupci se opírají o autority, jako je P. Bourdieu, Y. F. Fukuyama, R. D. Putnam a další. Projekt vychází z premisy, že jeden ze zásadních principů sociálního kapitálu spočívá ve sdílení skutečných nebo potencionálních zdrojů, znalostí a informací, které nabývá jednotlivec či skupina osob prostřednictvím více či méně institucionalizovaných vztahů. Řešitelský tým se bude zabývat, nakolik je možné tato teoretická východiska aplikovat na problematiku nemateriálního kulturního dědictví, které se stává důležitou složkou studia tradice a šířeji etnokulturních tradic.

MUNI/FR/1261/2017: Interaktivní atlas geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice (IMGEO)

Interaktivní atlas geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice je elektronickým výukovým materiálem, díky kterému mohou studenti etnologie přehlednou a názornou formou analyzovat lokalizaci výskytu jednotlivých lidových obyčejů na území České republiky. Tato inovace tak představuje především možnost názorné komparace výskytu jednotlivých obyčejů, ale také zdroj informací o jejich genezi a současných projevech.

Tiráž

Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost

Multimediální elektronický výukový materiál

Muras, Adam

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2021

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-9899-2

© 2021 Masarykova univerzita