Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Seznam literatury

 • Adorno, T. W. – Horkheimer, M. (2009) Dialektika osvícenství. Praha: Oikoymenh, 2009
 • Allmer, P. – Sears, J. (eds.) (2006) Reproducing Art: Walter Benjamin’s “Work of Art” Essay Reconsidered. Zvláštní vydání internetového časopisu: InterCulture: An Interdisciplinary Journal. On-line: http://www.fsu.edu/~proghum/interculture/benjamin.html (rev. 10. 9. 2010)
 • Barhes, R. (2005) Světlá komora: poznámka k fotografii. Praha: Fra
 • Barthes, R. (2004) Mytologie. Praha: Dokořán
 • Belting, H. (2000) Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta
 • Benjamin, W. (1979) Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti. Dílo a jeho zdroj (ed. Grebeníčková, R.). Praha: Odeon, 1979, s. 17–47
 • Benjamin, W. (1999) Malé dějiny fotografie. Iluminácie. (ed. Bžoch, A.), Bratislava: Kalligram 1999, s. 160–174
 • Benjamin, W. (2005) The Author as Producer. In Selected Writings, Vol. 2, part 2, 1931–1934 (eds. Michael W. Jennings – Howard Eiland – Gary Smith). Harward University Press
 • Bolter, J. D. – Grusin, R. (2000) Remediation: understanding media. Cambridge, Mass: MIT Press
 • Bourriaud, N. (2004) Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit
 • Costello, D. (2006) Aura, Face, Photography: Re-Reading Benjamin Today. In Benjamin and Art (ed. Andrew Benjamin), New York: Continuum, p. 164–184
 • Danto, A. (1997) After the end of art: contemporary art and the pale of history. Princeton, N. J.: Princeton University Press
 • Davis, D. (1995) The Work Of Art in the Age of Digital Reproduction: An Evolving Thesis (1991–1995). Leonardo, Vol. 28, No. 5, Third Annual New York Digital Salon, pp. 381–386. (dostupné on-line:http://classes.dma.ucla.edu/Winter09/9-1/_pdf/3-Davis_Work_of_Art.pdf
 • Davis, D. (1990) The Museum Transformed: Design and Culture in the Post-Pompidou Age. New York: Abbeville Press Publishers
 • Derrida, J. (1988) Afterword: Toward an Ethic of Discussion. In Limited Inc., 148
 • Foucault, M. (2002) Archeologie vědění. Praha: Herman & synové
 • Gumbrecht, H. U. – Marrinan, M. (eds.) (2003) Mapping Benjamin, The Work of Art in the Digital Age. Stanford: Stanford University Press
 • Huhtamo, E. (1995) Resurecting the Technological Past: An Introduction to the Archeology of Media. Intercommunication No.14.
  On-line: http://www.ntticc.or.jp/pub/ic_mag/ic014/huhtamo/huhtamo_e.html#body-1
 • Huhtamo, E. (1996) From Kaleidoscomaniac to Cybernerd. Towards an Archeology of the Media. Electronic Culture: technology and visual representation. Druckrey, T. (ed.). Aperture Foundation, p. 296–304
 • Kuhn, T. S. (1997) Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh
 • Langton, Ch. (1996) Artificial Life. In The Philosophy of Artificial Life. Boden, M. (ed.). Oxford, New York: Oxford University Press
 • Leslie, E. (1996) (bez názvu) http://www.obsolete.com/artwork/ (rev. 10. 9. 2010) (stránky projektu věnovaného eseji W. Benjamina: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti)
 • Lieser, W. (2009) Digital Art. Königswinter: Ullman/Tandem Verlag
 • Lyman, P. (1984) Reading, Writing and World Processing: Toward a Phenomenology of the Computer Age. Qualitative Sociology 75–89, Spring-Summer, 1984
 • Malina, R. F. (1990) Digital Image: Digital Cinema: The Work of Art in the Age of Post-Mechanical Reproduction. Leonardo. Supplemental Issue, Vol. 3, Digital Image, Digital Cinema: SIGGRAPH '90 Art Show Catalog, MIT Press 1990, pp. 33–38. Dostupné také on-line: http://www.jstor.org/stable/1557892 (rev. 10. 9. 2010)
 • Mandiberg, M. (2001) After Sherrie Levine (internetový umělecký projekt), dostupný na adresách: http://www.aftersherrielevine.com/ (rev. 10. 9. 2010)
 • Nichols, B. (1996) The Work of Culture in the Age of Cybernetic Systems. In Electronic Culture. Technology and Visual Representation. Timothy Druckrey (ed.). Aperture Foundation. 1996, p. 121–143. Původně vyšlo in: Screen 29 (May 1988), p. 22–46
 • Paul, Ch. (2008) Digital Art. London: Thames & Hudson
 • Richter, H. (1969) Dada 1916–1966: dokumenty mezinárodního hnutí Dada: katalog výstavy (sestavil a komentuje Hans Richter). München: Goethe-Institut, 1969
 • Rush, M. (1999) New Media Art in Late 20th-Century Art. London / New York: Thames & Hudson
 • Střítecký, J. (1979) Prameny naděje. In Benjamin, W. Dílo a jeho zdroj (ed. Růžena Grebeníčková). Praha: Odeon
 • Tillim, S. (1983) Benjamin Rediscovered: The Work of Art After the Age of Mechanical Reproduction. Artforum 21, No. 5 (May 1983), p. 65–73
 • Terry, B. (1999) The Work of Art in the Age of Digital Historiography. In Roy Ascott (ed.) Reframing Consciousness: Art, Mind and Technology, Exeter: Intelect Books, p. 145–150
 • Tribe, M. – Reena, J. (2006) New Media Art. (ed.) Grosenick U. Köln: Taschen
 • Verostko, R. (1990) Epigenetic Painting: Software as Genotype. Leonardo 23, No. 1, 1990, p. 17
 • Virilio, P. (2010) Estetika mizení. Pavel Mervart
 • Way, J. (2006) Works of Artwriting: Some Legacies of Walter Benjamin’s “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”. In (eds. Patricia Allmer – John Sears) Reproducing Art: Walter Benjamin’s “Work of Art” Essay Reconsidered. Zvláštní vydání internetového časopisu: InterCulture: An Interdisciplinary Journal.
  On-line: http://www.fsu.edu/~proghum/interculture/benjamin.html (rev. 10. 9. 2010)

Seznam ilustrací:

Mgr. Jana Horáková, Ph.D. |
ÚHV, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Filozofické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.