Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Bibliografía

 • Bělič, Oldřich (1999), Verso español y verso europeo, Santafé de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.
 • Domínguez Caparrós, José (1993), Métrica española, Madrid, Síntesis.
 • Domínguez Caparrós, José (1999), Estudios de métrica, Madrid, UNED
 • Hrabák, Josef (1978), Úvod do teorie verše, Praga, SPN.
 • Ibrahim, Robert – Plecháč, Petr – Říha, Jakub (2013), Úvod do teorie verše, Praga, Akropolis.
 • López Estrada, Francisco (1974), Métrica española del siglo XX, Madrid, Gredos.
 • Navarro Tomás, Tomás (1991), Métrica española, Barcelona, Labor.
 • Paraíso, Isabel (2000), La métrica española en su contexto románico, Madrid, Arco Libros.
 • Quilis, Antonio (1978), Métrica española, Madrid, Alcalá.
 • Spang, Kurt (1983), Ritmo y versificación. Teoría y práctica del análisis métrico y rítmico, Murcia, Universidad de Murcia.
 • Volek, Emil (2006), «Hry typologie a studium verše: český a španělský verš v zápasu o charakter a tvar sylabotónismu», Česká literatura, 2-3/54, Praga, ÚČL AV ČR.