Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Užitečná literatura a odkazy


Užitečné odkazy

Adobe Premiere Pro 2 Full Training Tutorial
Xslimits.com
Typ: Videotutoriály
Jazyk: Anglický
Popis: 43 kvalitně zpracovaných na sebe navazujících tutoriálů.
Odkaz: http://www.xslimits.com/tutorials/39
Adobe Premiere Tutorials
Tutorialized.com
Typ: Videotutoriály
Jazyk: Anglický
Popis: Seznam dostupných tutoriálů na serveru Tutorialized.com.
Odkaz: http://www.tutorialized.com/tutorials/Premiere/1
Tutoriály Michala Hrabího na serveru Grafika.cz
Grafika on-line
Typ: Textové tutoriály
Jazyk: Český
Popis: 29 návodů pro práci s videem nejen v Adobe Premiere od Michala Hrabího.
Odkaz: http://www.grafika.cz/tiraz.php?uid=293
Školní Adobe CLP licence
Digital Media
Typ: Internetový obchod
Jazyk: Český
Popis: Stránky autorizovaného distributora produktů Adobe. Jsou zde podrobné informace k licencování produktů pro školy s možností jejich zakoupení.
Odkaz: http://obchod.digitalmedia.cz/eshop/katalog-clp.aspx

Použité zdroje

Tištěné zdroje
HRABÍ, Michal. Adobe Premiere Pro : Jednoduše, srozumitelně, názorně. Brno : Computer Press, 2004. 228 s. ISBN 80-251-0263-7.
LAJDAR, Milan. Video snadno a dobře : kurz práce s videokamerou. Lidové noviny : nezávislý deník založený 1893. 22.7.2008–18.8.2008, roč. XXI, č. 170–193. Seriálová příloha novin. ISSN 1213-1385.
NYGRÝN, Pavel. Cesta k dokonalému videu : dvacet rad pro každého kameramana. Computer. 10.8.2006, č. 15–16, s. 46–47.
Online zdroje
Masarykova univerzita. Obchodní centrum MU : Adobe Premiere Pro – Kurz zpracování digitálního videa [online]. [2008] [cit. 2008-11-29]. Dostupný z WWW http://is.muni.cz/obchod/baleni.pl?baleni_id=4500.
Masarykova univerzita. Informace o předmětu : PV113 Softwarové elektronické publikace II [online]. [2005] [cit. 2008-11-29]. Dostupný z WWW http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?id=427696.
Masarykova univerzita. Informace o předmětu : PV110 Softwarové elektronické publikace I [online]. [2005] [cit. 2008-11-29]. Dostupný z WWW http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?id=427894.
Masarykova univerzita. Informace o předmětu : PV110 Základy filmové řeči [online]. [2008] [cit. 2008-11-29]. Dostupný z WWW http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?id=455070.
Masarykova univerzita. Informace o předmětu : VV046 Video a film I [online]. [2007] [cit. 2008-11-29]. Dostupný z WWW http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?id=455140.
KRÁTKÁ, Jana - VACEK, Patrik. Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU. Elportál [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2008. [cit. 2008-12-19]. Aktualizováno: Duben 2008. Dostupný z WWW: http://is.muni.cz/elportal/?id=765190. ISSN 1802-128X.
Autorský zákon : použití děl jiných autorů ve výuce. Elportál [online]. Brno : Masarykova univerzita, [2008] [cit. 2008-12-17]. Dostupný z WWW: http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/index.pl. ISSN 1802-128X.
POLČÁK, Radim. Seminář o autorském právu [online]. [2007] [cit. 2008-12-17]. Dostupný z WWW: http://is.muni.cz/do/1499/el/seminare/index.html.
Adobe Systems Incorporated. AdobeTV : Learn Adobe Premiere Pro CS4 [online]. c2008 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: http://www.adobe.com/go/lrcs4_pr_atvpgm.
Adobe Systems Incorporated. Flash Player Statistics : Flash Player Penetration [online]. c2008 [cit. 2008-12-16]. Dostupný z WWW: http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/.
Adobe Systems Incorporated. Adobe Premiere Pro CS4 : Features [online]. c2008 [cit. 2008-12-11]. Dostupný z WWW: http://www.adobe.com/products/premiere/features/?view=topnew.
Adobe Premiere Pro Wiki [online]. 2005– [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: http://premierepro.wikia.com/.
39. Pro 2 Training – XSlimits – Advanced and professional video tools : Premiere Pro [online]. c2007–2008 [cit. 2008-12-13]. Dostupný z WWW: http://www.xslimits.com/tutorials/39.
Tutorialized – Adobe Premiere Tutorials [online]. c2003-2008 [cit. 2008-12-13]. Dostupný z WWW: http://www.tutorialized.com/tutorials/Premiere/1.
Digital Media s.r.o. Digital Media e-shop : školní Adobe CLP licence [online]. c2008 [cit. 2008-12-18]. Dostupný z WWW: http://obchod.digitalmedia.cz/eshop/katalog-clp.aspx.
Digital Media s.r.o. Licencování software : licence software Adobe pro školy [online]. c2001–2008 [cit. 2008-12-18]. Dostupný z WWW: http://adobe.digitalmedia.cz/licence/edu.aspx.
MediaCollege.com. Adobe Premiere Title Designer [online]. [2006] [cit. 2008-12-13]. Dostupný z WWW: http://www.mediacollege.com/adobe/premiere/pro/title/designer.html.
Flash Video Encoder User Guide : Encoding video with Flash Video Encoder [online]. [2008] [cit. 2008-12-17]. Dostupný z WWW: http://livedocs.adobe.com/flash/9.0/flvencoder/FLV_17.html.
Usatoyou Online export : Adobe Premiere Pro CS3 [online]. c2007 [cit. 2008-12-11]. Dostupný z WWW: http://www.usatoyou.com/product_info.php?products_id=110.
Adobe Premier Pro 2 [online]. 2006 [cit. 2008-12-11]. Dostupný z WWW: http://www.gtpcc.org/gtpcc/premierepro2.htm.
Wikipedie. Proklad (komprese obrazu) : Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. c2008 [cit. 2008-12-10]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Proklad_(komprese_obrazu)&oldid=3282640.
Wikipedia. IEEE 1394 interface : Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. c2008 [cit. 2008-12-13]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_1394_interface&oldid=260557549.
Wikipedia. Interlace : Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. c2008 [cit. 2008-12-10]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Interlace&oldid=260373742.
Wikipedia. DV : Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. c2008 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DV&oldid=260261650.
Wikipedia. High-definition television : Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. c2008 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=High-definition_television&oldid=260649445.
Wikipedia. PAL : Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. c2008 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=PAL&oldid=260471950.
Wikipedia. IEEE 1394 interface : Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. c2008 [cit. 2008-12-10]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_1394_interface&oldid=260557549.
Wikipedia. PCX : Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. c2008 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=PCX&oldid=257586417.
Využívané programy
Adobe Premiere Pro 2.0 [program na CD]. EDU license. Adobe Systems Incorporated, c1991–2005. Komplexní nástroj pro práci s videem.
Adobe Flash Video Encoder CS3 [součást programu Adobe Flash CS3]. Studentská licence. Adobe Systems Incorporated, c1991–2007. Nástroj pro převod videa do formátu Flash video.
VirtualDub 1.7.7 [program]. GNU General Public license. Avery Lee, 1998–2007. Dostupný z WWW: http://www.virtualdub.org/. Program pro úpravu a export videa.
Audacity 1.2.6 [program]. GNU General Public License. 2008. Dostupný z WWW: http://audacity.sourceforge.net/. Program pro nahrávání a úpravu zvukových stop.
Bc. Filip Daněk |
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty informatiky MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále