Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Činnost pivotmana
po přijetí míče v dolním postavení

Z hlediska teorie jde o uvolňování hráče s míčem na místě a v pohybu.

Uvolňování hráče s míčem na místě je činnost, jejímž cílem je získat výhodný postoj pro další činnost s míčem – pro střelbu, únik driblinkem a pro přihrávku.

Uvolnění hráče s míčem v pohybu – vedení míče driblinkem.

Metodika nácviku:

Hráč v dolním postavení musí vždy počítat se zesílením krytí ve svém prostoru a musí reagovat dle obránců, než přistoupí k samotné hře 1x1. Za důležité považujeme skloubení situace ve spolupráci s ostatními hráči tak, aby pivotman mohl hrát 1x1. Jako příklad můžeme uvést přihrávku pivotmana na slabou stranu před jeho vnikem.

 • zraková kontrola postavení svého obránce – pohledem přes vnější rameno nebo pod nohy
 • po přijetí míče:
  • naznačení zpětné přihrávky, kterou tak váže činnost obránce od přihrávajícího hráče, hráč drží míč v úrovni ramen, lokty od sebe (obr. 23)
  • pohled přes rameno s naznačením pohybu paží s míčem ke koncové čáře a následným únikem do středu hřiště a naopak
Obr. 23: Činnost pivotmana po přijetí přihrávky
animation
video
 • útočník na perimetru v případě odstoupení svého obránce zahajuje uvolnění bez míče s cílem posunout se do pozice, která je nevýhodná pro vracejícího se obránce (obr. 24)
Obr. 24: Možnosti posunu přihrávajícího hráče
 • po zdvojení a následné zpětné přihrávce, pivotman pokračuje v zatlačení svého obránce dále ke koši spolu s následnou přihrávkou (Lebo, 2005), (obr. 25, 26)
Obr. 25: Činnost pivotmana po zdvojení
animation
video
Obr. 26: Činnost pivotmana po zdvojení
animation
video
 • přihrávka na nabíhajícího hráče z perimetru nebo do střelecké pozice po vniku do vymezeného území (obr. 27, 28)
Obr. 27, 28: Činnost pivotmana po vniku do vymezeného území
animation
video
 • hráč vyhodnocuje při vniku způsob zakončení
 • vnik do vymezeného území se provádí dle postavení obránce
 • následuje uvolnění jedno-úderovým driblinkem a zakončení po odrazu z obou nohou (power lay – up)
 • při zesílení krytí následuje přihrávka na volné (nabíhající) spoluhráče
 • pivotman může použít vyčkávací driblink

Na obr. 29 – 34 uvádíme detailní práci nohou při hře pivotmana čelem i zády ke koši při vniku do vymezeného území (Paye, 1996).

Obr. 29: Crossover – zavřený únik Obr. 29: Crossover – zavřený únik
Obr. 29: Crossover – zavřený únik
(pro spuštění videa klikněte na obrázek)
Obr. 30: Direct drive – otevřený únik Obr. 30: Direct drive – otevřený únik
Obr. 30: Direct drive – otevřený únik
(pro spuštění videa klikněte na obrázek)
Obr. 31: Drop step baseline – zakročení obránce ke koncové čáře Obr. 31: Drop step baseline – zakročení obránce ke koncové čáře
Obr. 31: Drop step baseline – zakročení obránce ke koncové čáře
(pro spuštění videa klikněte na obrázek)
Obr. 32: Drop step middle – zakročení obránce do středu Obr. 32: Drop step middle – zakročení obránce do středu
Obr. 32: Drop step middle – zakročení obránce do středu
(pro spuštění videa klikněte na obrázek)
Obr. 33: Turnaround (face – up) Obr. 33: Turnaround (face – up)
Obr. 33: Turnaround (face – up)
(pro spuštění videa klikněte na obrázek)
Obr. 34: Spin back to beginning (přední obrátka spojená s otevřeným únikem)
Obr. 34: Spin back to beginning (přední obrátka spojená s otevřeným únikem)

Cvičení zaměřená na činnost pivotmana po přijetí míče

Na obr. 35 – 39 uvádíme příklady možné spolupráce mez hráči na pozici 4 a 5, míč má hráč 5.

Na animacích a videu je uvedena činnost bez obrany narozdíl od schématu, kde naznačujeme možnosti zesíleného krytí.

Obr. 35: Hráč 4 do horního postavení
animation
video
Obr. 36: Hráč 4 na 3bodovou čáru
animation
video


Obr. 37: Způsoby pohybu hráče 4 při zesílení krytí hráče 5
Obr. 38: Způsoby pohybu hráče 4 při zesílení krytí hráče 5
animation
video
Obr. 39: Příklad spolupráce hráčů na pozici 4 a 5
animation
video

Kritická místa:

 • nesprávný a nestabilní postoj
 • pivot si nekryje míč
 • hráč nevyužívá různých klamavých pohybů
 • nesprávná volba obrátkové nohy. Výhodné je tedy tuto činnost navázat na zastavení skokem, kdy lze jako stojné využít jedné z obou nohou. Nesmí se však zapomínat i na zastavení krokem.
 • dbáme na správnou techniku driblinku. Podobně jako při každém kontaktu s basketbalovým míčem, je ruka v dotyku pouze prsty a „mozoly". Pohyb vychází z předloktí a plynule přechází do zápěstí. Míč je veden pouze v horní polovině a paže po odrazu od země jde proti míči a jemně jej přijímá. Nutné je dbát na driblink pravou i levou rukou.
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.