Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – bosu

Balanční cvičení na labilních plochách

Specifika a využití pro jednotlivá sportovní odvětví

Moderní mužský a ženský vrcholový (ale i výkonnostní) sport představuje dynamický soubor pohybů, často v kontaktních situacích se soupeřem. Během závodů, utkání i v tréninkovém procesu dochází k opakovaným činnostem, jakými jsou běh (přímočarý i se změnami směru), skákání, otáčení, strkání apod. Vzhledem k vysoké variabilitě využívaných pohybových schopností i dovedností je nezbytně nutné (z hlediska prevence akutních i chronických poranění) připravit muskuloskeletární systém na takovou úroveň, v níž budou minimalizována možná zdravotní rizika plynoucí z charakteru sportu.

Jako jeden z nejefektivnějších prostředků silové přípravy se jeví komplex balančních cvičení. Pozitivní efekt daného cvičení je prokázaný jak v rovině posturální kontroly, tak v rovině zvýšení úrovně rovnovážných schopností a lepší využitelnosti síly v čase.

Balanční cvičení provozovaná na základě racionálního řízení a plánování tréninku sportovce mohou představovat prostředek rozvoje dvou spolu úzce souvisejících pohybových schopností. Pozitivní efekt balančních cvičení tak může směřovat do roviny rozvoje jak kondičních, tak koordinačních schopností.

Cílené cvičení na labilních plochách je vynikajícím a moderním prostředkem, jehož účinků se využívá v tréninku jednotlivých sportovních odvětvích, v rehabilitaci pacientů, v komerčních fitness hodinách, při tělesné výchově ve školách či při formování těla.

Cílem této publikace je přiblížit trenérům jednotlivých sportů možnosti využití labilních ploch v tréninku z pohledu fyzioterapeuta, podat ucelený náhled jednotlivých cviků v kombinaci se specifikem sportovních odvětví a jeho následné uplatnění v tréninku.

Dostupnost informací o cvičení na labilních plošinách se již objevují, nicméně potřeba uceleného náhledu a pochopení podstaty cvičení na labilních plochách s jeho využitím v jednotlivých sportech, tu z našeho pohledu stále chybí.


Ke stažení


Autoři publikace

 
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Barbora Jalovecká, Ph.D. Mgr. Barbora Jalovecká, Ph.D.
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Hana Bubníková Mgr. Hana Bubníková
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Mgr. Radka Doležalová Mgr. Radka Doležalová
absolventka Fakulty sportovních studií, Masarykova univerzita
 
 

Foto: Ing. František Hanák
Na fotografiích: Kateřina Hortová, Miriam Tomanová Trusková, Aleš Pacák
 
   

Tiráž

Balanční cvičení na labilních plochách

Multimediální elektronický výukový materiál

Pětivlas, Tomáš | Jalovecká, Barbora | Bubníková, Hana (autentizováno) | Doležalová, Radka

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2013

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012–2013

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6195-8

© 2013 Masarykova univerzita

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., Mgr. Barbora Jalovecká, Ph.D. |
Mgr. Hana Bubníková (auth), Mgr. Radka Doležalová |
KSPH, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041