Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Závěr

Každý, kdo delší dobu pracuje, vede či řídí jakoukoliv skupinu dětí, ví, že pro zdárný průběh závodivé pohybové aktivity nebo činnosti je třeba řešit spoustu úkolů, výběrem počínaje, přes vytyčení pravidel a spoustu dalších činností.

Tematický obrázek – basketbalové hřiště

V současné době, kdy upadá zájem dětí o sport a děti raději vzhlížejí k méně fyzicky náročným aktivitám, shledáváme aplikaci závodivých pohybových aktivit a činností do tréninkové jednotky jako velký přínos pro pestrost a zábavnost tréninkových jednotek. Basketbal se v poslední době snaží přiblížit trendu ve fotbalu nebo hokeji, kde se již od útlého dětství trenéři snaží vychovat nadějné hráče a jsou zde upřednostňovány výsledky nad rozvojem všestrannosti dětí. Stejně tak i tlak od některých rodičů, kteří chtějí mít ze svých dětí vrcholové sportovce. Tím je trenér postaven před dilema, zda rovnoměrně rozvíjet schopnosti a dovednosti hráčů či se vydat cestou jednoduchého, ale účinného drilu, zaměřeného na jednu individuální činnost.

V první části naší publikace jsme se zabývali dělením her a metodickými zásadami pro vedení a řízení. V druhé části jsme rozdělili soubor her dle herních činností jednotlivce v basketbale, což nám přijde z hlediska práce basketbalového trenéra logické.

U každé závodivé pohybové aktivity a činnosti uvádíme podrobný popis a grafické znázornění. Práce je také doplněna o DVD s názornou ukázkou.

Téma práce jsme zvolili z toho důvodu, neboť se domníváme, že aplikací závodivých pohybových aktivit a činností do rozvoje herních činností jednotlivce v basketbalu se v současnosti dostupných literaturách věnuje málo prostoru. Vybrali jsme vhodné závodivé pohybové aktivity a činnosti a aplikovali je na rozvoj herních činností v basketbale.

Doporučujeme publikaci nejen trenérům basketbalu, ale jako metodickou pomůcku i učitelům a pedagogickým pracovníkům při jejich snaze zaujmout děti pohybovou aktivitou.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.kolektiv |
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041