Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – hvězda života

První pomoc
Tepelná poranění


Cíl výuky

Zdůraznit obrovské riziko ohrožení života člověka, které nastává při rozsáhlých popáleninách. Odlišit první pomoc popálenin méně závažných od popálenin ohrožujících život člověka. Zorientovat studenty také v problematice poškození sluncem, zdůraznit riziko poranění elektrickým proudem o nízkém napětí a zdůraznit riziko spojené s úrazy vysokým napětím.

Obsah

  • Prevence popálenin nejen u malých dětí
  • Popáleniny
  • Úžeh – úpal
  • Úraz elektrickým proudem

Doporučení pro výuku

  • Velký prostor věnujte prevenci vzniku popálenin.
  • Výuku veďte v souladu s PowerPointovou prezentací, která obsahuje nová doporučení poskytování první pomoci především u popálenin.

Příklady otázek a úkolů, pracovní list

  • Připravit diskuzi se studenty k úrazům vysokým napětím. Kdy, kde a proč k nim nejčastěji dochází?
  • Zadejte studentům zpracovat projekt „Bezpečný domov“ pro batolata a děti mladšího věku.
  • Obměna „Bezpečná škola“.

Studijní materiály

Prezentace

Procvičovací otázky

Spustit interaktivní test v IS MU

Tepelná poranění

Doporučujeme: Použijte svůj účet v Informačním systému MU, v budoucnu se pak budete moci kdykoli vrátit ke svým odpovědím.Další materiály

Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě
http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041