Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu

Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu

Publikace "Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu" je primárně určena studentům oboru Trenérství na FSpS "Specializace biatlon", trenérům biatlonu a odborné veřejnosti. Publikace se zaměřuje na rozvoj techniky jízdy a kondičních předpokladů prostřednictvím kolečkových lyží v přípravném období tréninkového roku. Hlavní náplní metodického materiálu jsou cvičení pro nácvik lyžařské techniky, akcent je kladen i na bezpečnost jízdy na kolečkových lyžích.


Ke stažení


Autoři publikace

Bc. Michal Žák Bc. Michal Žák
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
Oddělení sportů v přírodě – Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě,
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Oddělení sportů v přírodě – Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě,
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Na publikaci dále spolupracovali:
Ing. Jiří Voldán Ing. Jiří Voldán
Katedra kineziologie, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Jakub Doležal Jakub Doležal
Katedra kineziologie, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)

Tiráž

Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu

Multimediální elektronický výukový materiál

Žák, Michal (autentizováno) | Hřebíčková, Sylva | Ondráček, Jan

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2015

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014–2015

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-7983-0 (HTML verze)
ISBN 978-80-210-7984-7 (ePub verze)

© 2015 Masarykova univerzita

Bc. Michal Žák (autentizováno), Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. |
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. |
OSPrir KAPSP, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041