Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Literatura

 • AHG iris clony. (2015, 10 20). Retrieved from Euroshooting: http://www.euroshooting.eu/index.php?detail=9520
 • Altius. (2015, 10 20). Original-Ersatzteilliste, List of component parts. Retrieved from altiusguns.com: http://www.altiusguns.com/uploads/files/ET-1827-2004-04-01-DE.pdf
 • Anschütz – List of component parts 1827.1827L Biathlon Fortner. (20. 10 2015). Retrieved from altiusguns.com: http://www.altiusguns.com/uploads/files/ET-1827-2004-04-01-DE.pdf
 • Bedienungsanleitung. (2015, 10 20). Retrieved from fanail.no: http://fanail.no/sitefiles/7/langrenn_skiskyting/Skiskyting/Vaapenteknisk/ManualAnschutzfortner.pdf
 • Beránková, L., Grmela, R., Kopřivová, J., & Sebera, M. (2012). Zdravotní tělesná výchova. Brno: MU.
 • Bernaciková, M. K. (2010). Základy sportovní kineziologie. Retrieved from Elportál: http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/index.html
 • Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení, uvolňovací – protahovací – posilovací. Praha: Grada.
 • Capko, J. (1998). Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada.
 • Čáp, J. (1980). Psychologie pro učitele. Státní pedagogické nakladatelství. SPN.
 • Čápová, J. (2008). Terapeutický koncept "Bazální programy a podprogramy". Ostrava: Repronis.
 • Dovalil, J. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia – Sportprint.
 • IBU. (2015, 10 21). Přílohy pravidel biatlonu. Retrieved from http://www.biatlon.cz/wp-content/uploads/Pravidla-IBU-2014-P%C5%99%C3%ADlohy.pdf
 • Janda, V., & Vávrová, M. (1992). Senzomotorická stimulace. Rehabilitácia, 25(3), pp. 14-34.
 • Jánov, V. (2011). Flexibilita pohybu jako regenerační faktor v biatlonu – Bakalářská práce. Brno: MU.
 • Kašper, Z. (2006). Historie biatlonu do konce dvacátého století: ucelený pohled na vývoj a výsledky olympijského sportovního odvětví. Brno: MU.
 • Kolář, P. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
 • Kouřil, L. (2007). Střelecká příprava mládeže v biatlonu – Diplomová práce. Brno: MU.
 • Králová, D. (2012). Role kinesio tejpu v optimalizaci pohybového stereotypu ramenního pletence u volejbalistů. In M. Zvonař, J. Pavlík, R. Zálešáková, & T. Vodička, Spolupráce v kinantropologii. Brno: MU.
 • Králová, D., & Řezaninová, J. (2013). Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi. In V. Jůva, Pohybový aparát a zdraví. Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny. Brno: Paido.
 • Kučera, M. (2006). Dech v józe – cviky na rozvoj kapacity hrudníku a plic, techniky dechového cvičení (BP). Brno: MU. Retrieved from http://is.muni.cz/th/102375/fsps_b/BP_dech_v_joze.pdf
 • Landová, J. (2015). Rovnováha při střelecké poloze v biatlonu vstoje a její rozvoj – Bakalářská práce. Brno: MU.
 • Laursen, P. B. (2005). Relationship between laboratory-measured variables and heart rate during an ultra-endurance triathlon. Journal of sports sciences, 23 (10), 1111-1120.
 • Moc Králová, D. (2014). Moc Králová, D. Vliv Kinesio Taping® Method na musculus biceps brachii – Disertační práce. Brno: MU.
 • Myers, T. W. (2001). Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists. Elsevier Health Sciences.
 • Myers, T. W. (2013). Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists. Elsevier Health Sciences,.
 • Novotný, J. S. (2003). Kapitoly sportovní medicíny. Brno.
 • Ondráček, J. (2011). Charakteristika psychomotorických a technických podmínek úspěšné střelby v biatlonu – Habilitační práce. MU.
 • Perič, T. (2012). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada.
 • Poděbradský, J., & Poděbradská, R. (2009). Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada.
 • Schmidt, R., & Lee, T. (2011). Motor control and learning: a behavioral emphasis. Champaign: Human Kinetics.
 • Soukup, J. (2013). Využití měřícího systému Pedar X pro zjištění účinnosti rovnovážných cvičení v biatlonu – Diplomová práce. Brno: MU.
 • sportovnilisty. (2015, 2 21). sportovni listy.cz. Retrieved from Začátky biatlonu sahají až do 18.století: http://www.sportovnilisty.cz/zacatky-biatlonu-sahaji-az-do-18-stoleti/
 • Václavík, J. (2013). Stavba ročního tréninkového plánu v biatlonu – Bakalářská práce. Brno: MU.
 • Václavík, J. (2015). Sledování střelecké dovednosti vybraných biatlonistů prostřednictvím SCATT – Diplomová práce. Brno: MU.
 • Včela, Z. (2009). Vliv rovnováhy na přesnost střelby – Diplomová práce. Brno: MU.
 • Véle, F. (2012). Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. Praha: Triton.
 • Veselá, M. (2009). Veselá, M. Regenerace v biatlonu – Bakalářská práce. Brno: MU.
 • Vítek, Z. (2009). Charakteristika a objasňování nejčastějších chyb v střelecké části v biatlonu – Bakalářská práce. Brno: MU.
 • Vojta, V., & Peters, A. (1995). Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Praha: Grada.
 • Votočková, L. (2009). Rozvoj střelecké výkonnosti v biatlonu. Rozvoj střelecké výkonnosti v biatlonu, Diplomová práce. Brno. Retrieved from https://is.muni.cz/auth/th/142885/fsps_m/DIPLOMKA.pdf
 • Zicháček, M. (2004). Řízení tréninkové přípravy biatlonistů na základě analýzy výsledků závodů v biatlonu – Disertační práce. Brno: MU.
 • Zicháček, M., & Ondráček, J. (2004). Vliv rytmu střelby v biatlonu na její úspěšnost. Sport a kvalita života. Brno: MU.
 • Žák, M. (2014). Jízda na kolečkových lyžích jako tréninkový prostředek v biatlonu. Brno: MU. Retrieved from http://is.muni.cz/th/392472/fsps_b/Bakalarska_prace_Zak_Michal.pdf

Literatura ke kapitole "Využití videoanalýzy v biatlonu"

 • Alza.cz. (2015, 3 16). Garmin VIRB ELITE. Retrieved from Alza: https://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=f10&cd=PP576g
 • American College of Sports Medicine. (2013). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Lippincott Williams & Wilkins.
 • Åstrand, P. O. (1952). Experimental studies of physical working capacity in relation to sex and age. E. Munksgaard.
 • Ding, Y. &. (2007). Segmental hidden Markov models for view-based sport video analysis. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition ( (pp. 1-8). IEEE.
 • Fořt, P. (1979). Sledování hodnot dechové a tepové frekvence v průběhu fyzické přípravy a soutěžních výkonů u špičkových biatlonistů. Teor. Praxe těl. vých., 55-62.
 • Fox, S. M. (1971). Physical activity and the prevention of coronary heart disease. Annals of clinical research, pp. 404-432.
 • Gellish, R. L. (2007). Longitudinal modeling of the relationship between age and maximal heart rate. Medicine and science in sports and exercise, 5, pp. 822-829.
 • Gulati, M. S.-1. (2010). Heart rate response to exercise stress testing in asymptomatic women the st. James women take heart project. Circulation, 2, pp. 130-137.
 • Jánov, V. (2014). Intraindividuální sledování srdeční frekvence biatlonisty s ohledem na vybrané aspekty střeleckého výkonu při závodech. Brno: Masaryk University, Faculty of sport studies, Doctoral dissertation.
 • Laursen, P. B. (2005). Relationship between laboratory-measured variables and heart rate during an ultra-endurance triathlon. Journal of sports sciences, 23 (10), 1111-1120.
 • Makovský, D. (2015). Využití videoanalýzy v metodice výuky horské cyklistiky (doctoral dissertation). Brno : Masaryk university.
 • Melichna, J. (1995). Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část (fyziologie sportů). Praha: Karolinum.
 • Neumann, G. P. (2005). Trénink pod kontrolou: Metody, kontrola a vyhodnocení vytrvalostního tréninku. Praha: Grada Publishing as.
 • Neumann, G., Pfützner, A., & Hottenrott, K. (2005). Trénink pod kontrolou: Metody, kontrola a vyhodnocení vytrvalostního tréninku. Praha: Grada Publishing as.
 • Nitzche, K. (1989). Biathlon. Berlin: Sportverlag.
 • Ondráček, J. (1999). Srdeční frekvence jako jedna z podmínek úspěšnosti střelby v biatlonu žen. Disertační práce. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně.
 • Ondráček, J. (2011). Charakteristika psychomotorických a technických podmínek úspěšné střelby v biatlonu. Brno: Masarykova Univerzita – habilitační práce.
 • Polar.com. (2015, 11 5). The heart of the matter. Retrieved from http://shewhodaresruns.com/: http://shewhodaresruns.com/tag/training-zones/
 • Pospíšil, I. (2016, 01 21). Česká zbraň v biatlonu! Před novinkou v mobilu žasnou i Norové. Retrieved from isport.cz: http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-zimni-sporty-biatlon/258038/ceska-zbran-v-biatlonu-pred-novinkou-v-mobilu-zasnou-i-norove.html
 • Rybář, O. (2005). Střelba a herní formy v tréninku biatlonového žactva. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci.
 • Tanaka, H. M. (2001). Age-predicted maximal heart rate revisited. Journal of the American College of Cardiology, 1, pp. 153 – 156.
 • Treier, J. (2014, 08 15). Spordiklubi Biathlon tiimi Luosto suvelaager. Retrieved from youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=Ni1TSsz4uOU&feature=youtu.be
 • Twitchett, E. A. (2009). Video analysis of classical ballet performance. Journal of Dance Medicine & Science, 13(4), 124-128.
 • Videoanalyza.cz. (2014, 04 22). Analyzer – kreslení úhlů do videa. Retrieved from Videoanalyza.cz: http://www.videoanalyza.cz/clanky/98-analyzer-kresleni-uhlu-do-videa
 • videoanalyza.cz. (2014, 02 14). Analyzer – porovnávání dvou videí. Retrieved from videoanalyza.cz: http://www.videoanalyza.cz/clanky/97-analyzer-porovnavani-dvou-videi
 • XC Canada. (2013, 5 16). Early season Testing. Retrieved from You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bylh4DGRPY4