Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Úvod

Publikace zahrnuje fotografie praktického provedení ošetření kontraktilní složky svalu pomocí techniky postfacilitačního útlumu a je určena především pro fyzioterapeuty. Vzhledem k anatomickým obrazům a detailním fotografiím ošetření svalů je možné ji využít také pro studium anatomie. Anatomická korelace dvojrozměrného obrazu svalu z obrazů anatomie s jeho současnou palpací vnáší do vnímání anatomie třetí rozměr a mění klasickou anatomii na „palpační anatomii“. Atlas obsahuje fotografie ošetření svalů nejčastěji postižených přítomností reflexních změn, které lze uvedenou technikou ošetřit.

The publication includes photographs of practical realization of treatment of the contractile muscle segment by means of post-facilitation inhibition technique, and it is mostly intended for physiotherapists. It can also be used for studying anatomy, thanks to the anatomic images and detailed photographs of muscle treatment. The anatomic correlation of the two-dimensional muscle image from the anatomic images and its simultaneous palpation brings in the third dimension to the anatomic perception, changing the classic anatomy to “palpation anatomy”. There are photographs showing treatment of muscles most frequently affected by the existence of reflexive changes, which may be treated by the said technique.

Připomínky autorky

Funkce svalu v oddílu „Anatomická korelace“ je upravena autorkou ve vztahu k zaměření publikace a k prováděné technice ošetření, nejsou zde uvedeny všechny funkce svalu. Stejně jako je uměle stanoven začátek a úpon svalu. V reálné situaci však záleží na tom, kde má sval pro svou funkci vytvořen pevný bod.

Fotografie jsou pouze ilustrativní, v reálné situaci je vždy nezbytné přihlédnout ke konstituci pacienta, k jeho možné výchozí pozici a schopnosti relaxace a v neposlední řadě k aktuálnímu zdravotnímu problému a omezení.


Ke stažení

Stáhnout publikaci ve formátu PDF (140 MB) Stáhnout publikaci ve formátu EPUB (37 MB)

Autorka publikace

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D. PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
Katedra podpory zdraví, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Informační systém MU Servisní středisko pro e-learning na MU
Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU
  • Technická realizace publikace
Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Atlas ošetření svalů v manuální terapii

Multimediální elektronický výukový materiál

Poděbradská, Radana

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2018

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2018

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8964-8 (online : HTML)

ISBN 978-80-210-8965-5 (online : ePub)

© 2018 Masarykova univerzita