Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Ukázková lekce

Ukázková sestava slouží jedna z variant, která může sloužit k inspiraci. Obecnou zásadou jógové lekce je její zahájení nácvikem plného jógového dechu v tureckém sedu. Vhodné je zařadit i aktivizující dechovou techniku bastrika pránajáma. Následuje úvodní zahřátí, například sestava Khatu pránam. Tuto sestavu je vhodné provádět 5–10 minut, počet opakování závisí na rychlosti dýchání, ale obecně je možno opakovat 4–8 cyklů. Pozice, které vybíráme pro následující praxi, by měly být seřazeny logicky tak, abychom jimi působili na celou endokrinní soustavu – zařazujeme pozice pro stimulaci vaječníků, nadledvinek, štítné žlázy i hypofýzy. Začátečníci provádí pozice pouze staticky společně s plným jógovým dechem. Mírně pokročilí provádějí pozice dynamicky. U pozic, u kterých je takto uvedeno, lze pohyb kombinovat s dechovými technikami bastrika či udžájí pránajáma. Sestavu lze prokládat průběžně relaxací v pozici mrtvoly. Doba trvání průběžné relaxace je individuální, obvykle 3 minuty. Závěrečná relaxace by měla trvat minimálně 15 minut. Na relaxaci je možno navázat meditací. Meditaci je vhodné praktikovat v jednom z jógových sedů. U začátečníků je doba meditace 10 minut, tuto praxi je dobré postupně prodlužovat až na 20, ideálně 30 minut.

Ukázková lekce, 60 minut:

Úvodní část (15 minut)

Hlavní část – pozice ze sedu (8 minut)

Hlavní část – pozice ze stoje (12 minut)

Hlavní část – pozice z lehu (10 minut)

Závěrečná část – relaxace (15 minut)