Úvod

Cílem publikace je doplnit již publikované zásobníky cvičení pro začínající i pokročilé plavce ve vodě o zásobník cviků z oblasti suché přípravy. „Suchý“ trénink je ve většině světových klubů považován za nezbytnou součást tréninku plavců všech věkových kategorií. Na internetu je sice možné najít mnoho různorodé inspirace a cviků, které je pro účely suché přípravy možné využít, často se však jedná pouze o obecné cviky bez specifikace pro plavecký sport. V naší publikaci proto najdete inspiraci pro využití a úpravu mnohých velmi známých cvičení pro účely plavecké přípravy, a řadu specializovaných cviků navržených na základě specifik plaveckého výkonu. Publikace obsahuje videa kondičních i kompenzačních cvičení, která jsou doplněna o krátký popis jejich možného využití a nejčastějších chyb v provádění. Publikace ovšem není metodický manuál pro rozvoj síly a vytrvalosti nebo popis techniky provádění jednotlivých cvičení, ale pouze inspirativní zásobník cvičení pro plavce a trenéry, kteří z něj mohou čerpat nová cvičení. Doufáme, že tato učebnice jim bude přínosem a obohacením jejich tréninkových plánů.


Autoři publikace

KATERINA_STRASILOVA

Mgr. Bc. Kateřina Strašilová

Centrum celoživotního vzdělávání, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

PETR_VAJDA

PhDr. Petr Vajda

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

BARBORA_MORAVKOVA

Bc. Barbora Morávková

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

MUNI/FR/0124/2018
Multimediální elektronický studijní materiál pro předmět specializace II - plavání

Česká odborná literatura v oblasti plavání se zaměřuje převážně na didaktické a teoretické aspekty výuky začínajících a mírně pokročilých plavců. Cílem projektu je vytvořit zásobník cviků s popisem jejich použití a nejčastějších chyb při jejich provádění pro technický i kondiční rozvoj pokročilých a závodních plavců. Rádi bychom tak navázali na publikaci "Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků" a vytvořili zásobník cviků pro pro trenéry všech výkonnostních úrovní..


Tiráž

Základy suché přípravy v plavání

Multimediální elektronický výukový materiál

Strašilová, Kateřina | Vajda, Petr | Morávková, Barbora

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2019 Masarykova univerzita