Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

HázenáBernaciková, Kapounková, Hrazdíra, Novotný


Charakteristika sportu


Házená patří mezi kolektivní míčovou hru, kde dochází k velké řadě kontaktů mezi hráči. Cílem hry je dát více gólů než soupeř. Házená vyžaduje vysokou úroveň specifických pohybových dovedností (střelba, přihrávka, dribling, trojtakt, obrana), ale i kondiční schopnosti a taktických dovedností. Jako v ostatních míčových sportech se jedná o sport s kolísavou intenzitou zatížení. Hráč během utkání naběhá 4 – 6,5 km, vykoná asi 20 – 30 výskoků a udělá asi 30 – 110 přihrávek.

Olympijský sport: od roku 1936 (ženy 1976)
První MS: 1938 (ženy 1957)Základní pravidla


-    rozměr hřiště: 20x40m
-    v jednom družstvu je 7 hráčů + 7 náhradníků (střídání hráčů kdykoliv)
-    délka utkání: 2x 30 min
-    hrají muži i ženy
-    míč z kůže nebo syntetického materiálů (nelesklý a nekluzký), obvod: 58-60 cm (muži) a 54-56 cm (ženy), hmotnost: 425-475g (muži) a 325-375g (ženy) 

Faktory sportovního výkonu – házená.
Obr. Faktory sportovního výkonu – házená.


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: intervalová se střídáním intenzity zatížení

Trvání výkonu: 2x 30min (hra bez přerušení trvá 20-120s)

Intenzita zatížení: střední až maximální

Metabolické krytí: ATP-CP systém, anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu.
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu.


Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen

Energetický výdej: 4100 kJ/zápas, 1410 nál. BM (Hájková, 1993)


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního (upraveno dle Hájková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**).
Fyziologické parametry během sportovního (upraveno dle Hájková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**)


Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ ATP a CP, ↑ glykogen

Funkční adaptace:
zvýšení kapacity: ↑  anaerobní, ↑ aerobní (především pro rychlou regeneraci zdrojů energie)
zlepšení funkcí smyslových analyzátorů: zrakový (periferní vidění), prostorová orientace a ↑ taktilní čití (cit pro míč)

Morfologické změny:
svaly: hypertrofie rychlých svalových vláken

Rozvoj pohybových schopností:
rychlost (reakční, akční), síla (explozivní), vytrvalost (aerobní, anaerobní), koordinace (orientační, diferenciační, synaptická, adaptační)


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Hájková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Jeschke 1988***).
Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Hájková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Jeschke 1988***).

Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech (upraveno dle Omosegaard 1998)
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech (upraveno dle Omosegaard 1998).

Tab. Somatická charakteristika (upraveno dle Hájková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**).
Somatická charakteristika (upraveno dle Hájková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**)

Nejvyšší obvykle bývají obránci, křídelní útočníci obvykle bývají menší, lehčí a mrštnější. Pivoti a brankaři bývají vyšší a mohutnější.

Somatograf házenkářů (modře-muži, červeně-ženy)
Obr. Somatograf házenkářů (modře-muži, červeně-ženy).


Trénink


V tréninku je potřeba rozvíjet rychlostní schopnosti (reakční rychlost, maximální rychlost, rychlostní vytrvalost), koordinační schopnosti, silové schopnosti (výbušnou sílou, vytrvalostní sílu) a vytrvalostní schopnosti (obecnou vytrvalost). Neméně důležité je do tréninku zařazovat cvičení na rozvoj flexibility ramenního kloubu. Krátkými sprinty jak s míčem, tak bez míče rozvíjíme ATP-CP systém. Při bězích submaximální intenzitou rozvíjíme anaerobní glykolýzu. Aerobní systém rozvíjíme při bězích střední a nízké intenzity. Trénink má tedy často intervalový charakter, aby se co nejvíce přiblížil situaci v zápase.
Trénink techniky a taktiky.

Příklad celoročního tréninkového cyklu (junioři ČR)

Počet tréninkových jednotek za rok: 308
Počet hodin zatížení za rok: 651
Počet utkání za rok: 48

Přípravné období 1: polovina června
Přechodné období 1: červenec
Přípravné období 2: srpen
Soutěžní období 1: září – listopad
Přechodné období 2: polovina prosince
Přípravné období 3: polovina prosince – polovina února
Soutěžní období 2: polovina února - květen
Přechodné období 3: polovina června


Zdravotní rizika


Házená patří mezi sporty s vyšším počtem úrazů, které vznikají při zápasech. Při tomto tvrdém sportu vzniká řada úrazů pohybového aparátu. Tyto poranění vznikají jak při kontaktu se spoluhráčem tak při pádech po střelbě. Také se často setkáváme s oděrkami, škrábanci, spáleninami a modřinami. Tělo je při hře zatěžováno asymetricky, více je zatěžována hrající paže a tatáž polovina těla (lateralita).

Nejčastější poranění:

-    akutní: tržné rány a odřeniny kůže, distorze hlezenního kloubu, distorze kolene, distorze prstů, zlomeniny prstů a zápěstí
-    chronické: „házenkářské rameno“, poškození Achillovy šlachy


Kineziologická analýza


Lokomoce: přirozená – bipedální
Pohyby segmentů: cyklické i acyklické

Na výkonu v házené se podílí svaly horních i dolních končetin. Pro kineziologickou analýzu jsme vybrali střelbu na bránu. V přípravné fázi pracují především abduktory (m. deltoideus-pars akromion, m. supraspinatus a m. serratus anterior) a extenzory (m. latissimus dorsi, m. deltoideus-pars spinae a m. teres major) ramenního kloubu. V odhodové fázi se zapojují adduktory (m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres major) a flexory (m. deltoideus-pars clavicularis, m. coracobrachialis a m. biceps brachii caput breve) ramenního kloubu. Dále se kontrahují extenzory loketního kloubu (m. triceps brachii, m. anconeus), pronátory předloktí (m. pronator teres, m. pronator quadratus) a flexory zápěstí (m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris a m. palmaris longus). Silné flexory prstů jsou důležité pro držení a vedení míče.

Nejvíce zatěžované svaly v házené.
Obr. Nejvíce zatěžované svaly v házené.

Použitá literatura:
HÁJKOVÁ, Marta. Házená. In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 1. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 143-148. ISBN: 80-7066-816-6.
GRASGRUBER, Pavel – CACEK, Jan. Sportovní geny. Brno: Computer Presss, a.s., 2008. 480 s. ISBN: 978-80-251-1873-3.
JESCHKE, J. – BOLEK, E. – HÁJKOVÁ, M. Diagnostika špeciálnej trénovanosti v hádzenej, s. 191-198. In: Hamar, D. Diagnostika trénovanosti a pretrénovanosti vrchlových športovcov. Metodický list ÚV ČSTV, Praha, 225, 1988.
OMOSEGAARD, Bo. Physical training for badminton. Denmak: IBF, 1996. 179 s. ISBN: 1-872850-01-4.