Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

WindsurfingBernaciková, Kapounková, Novotný


Charakteristika sportu


Windsurfing je dalším velice oblíbeným vodním sportem. Jezdí se na moři, jezerech, přehradách. Vzhledem k ostatním vodním sportům je jízda poměrně rychlá a závislá na větru. Jedná se o vytrvalostní výkon spojený s ovládáním prkna a oplachtění, svaly pracují převážně izometricky. Při rychlých obrátkách jde o výkon obratnostní s větším podílem dynamické práce. Cílem sportovního výkonu je překonání určité vzdálenosti v nejkratším čase v závislosti na vnějším prostředí, v cíly rozhoduje pořadí závodníků. Zátěž během výkonu je kolísavá.

Olympijský sport: od roku 1984 (1992)
První MS: 1986

Soutěžní disciplíny

-    Freestyle
-    Super X
-    Formula Windsurfing
-    Wave

Základní pravidla:

Olympijská trať :
•    start je hromadný
•    3-12 kol (1 kolo délka 20-60min)
•    vítězí nejlepší závodník z jednotlivých kol
•    závodníci musí mít stejný typ plováku
•    rychlost větru musí být minimálně 3,087 m/s

Faktory sportovního výkonu – windsurfing.
Obr. Faktory sportovního výkonu – windsurfing.

Rozhodujícím faktorem výkonu je úroveň racionálního myšlení při řešení stále se měnících vnějších podmínek (rychlosti a směru větru, velikosti vln), změnou polohy oplachtění, plováku a vlastního těla.


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: kontinuální

Trvání výkonu: olympijská rozjížďka okolo 60min
 
Intenzita zatížení: nízká až maximální při obratech

Metabolické krytí: ATP-CP, anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu.

Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen, volné mastné kyseliny


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Šrámek 1995*).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Šrámek 1995*).Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ glykogen

Funkční adaptace:
zvýšení kapacitay ↑ anaerobní, ↑ aerobní (↑ klidový  , ↑ zátěžový  , ↑ zátěžový  , bradykardie, ↑ VC, ↓ klidová DF, ↑ VO2max, úroveň ANP, ekonomika pohybu)
zlepšení funkcí smyslových analyzátorů: zrakový (periferní vidění), kinestetický, vestibulární

Morfologické změny:
srdce: excentrická hypertrofie
svaly: hypertrofie svalových vláken horních končetin, vaskularizace svalů

Rozvoj pohybových schopností:
síla (vytrvalostní, maximální), vytrvalost (aerobní, anaerobní), rychlost (reakční, akční), koordinace (orientační, diferenciační, rovnováhou, synaptická, adaptační)


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty vybraných fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Allen 2006*).
Maximální hodnoty vybraných fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Allen 2006*).

Tab. Somatická charakteristika (upraveno dle Allen 2006*).
Somatická charakteristika (upraveno dle Allen 2006*)


Trénink


Trénink je zaměřen na rozvoj silových schopností, především vytrvalostní síly (kruhový trénink). Na souši se rozvíjí vytrvalost kontinuálním během. Tyto pohybové schopnosti rozvíjíme v přípravném období. V předsoutěžním a soutěžním období je hlavním tréninkem samotné surfování na vodě.


Zdravotní rizika


Jízda na windsurfingu přetěžuje páteř, horní i dolní končetiny. Rekreační forma při zvládnutí správné techniky zatěžuje tělo rovnoměrně. Můžeme se také setkat s podchlazením za chladného počasí anebo naopak s úžehem za teplého počasí. Běžné jsou mozoly.

Nejčastější poranění a poškození:

-    akutní: naražení a pohmoždění různých částí těla
-  chronické: bolesti přetížených svalů zad (především bederního napřimovače páteře), zánět přetížených šlach a úponů flexorů prstů rukou a lokte


Kineziologická analýza


Lokomoce: arteficiální
Pohyby segmentů: cyklické

Pří jízdě na windsurfingu se střídají acyklické pohyby se statickou polohou ve skluzu. Dochází ke změně napětí ve svalu, izometrická kontrakce se střídá s izotonickou.
Při jízdě jsou nejvíce zatěžovány svaly paže, ramene a zad. Kromě řízení plováku nohama musí surfař používat své tělo jako protiváhu větru, který působí neustále na plachtu. Musí držet pevně oběma rukama ráhno, v této poloze jsou nejvíce zatěžovány flexory prstů a flexory lokte (m. biceps brachii, m. brachialis a m. brachioradialis). Na trupu pracují především extenzory páteře (m. erector spinae a m. quadratus lumborum).

Nejvíce zatěžované svaly při windsurfingu
Obr. Nejvíce zatěžované svaly při windsurfingu.

Použitá literatura:
ALLEN, J.B. – DeJONG, M.R. Sailing and sports medicine: a literature review. Br. J. Sports Med. 2006, 40, s. 587-593.
ŠRÁMEK, Petr. Jachting, windsurfing. In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 2. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 19-28. ISBN: 80-7184-039-4.