Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

Běžecké lyžováníBernaciková, Kapounková, Ondráček, Novotný


Charakteristika sportu


Běh na lyžích je individuální závodní lyžařská disciplína, ve které je cílem zdolat trať na lyžích v co nejkratším čase. Podle prováděné techniky se v běžeckém lyžování diferencují dva hlavní způsoby, ve kterých se soutěží: klasická technika a volná technika (bruslení). Při klasickém způsobu se běží v připravené stopě s využitím paralelního postavení lyží. Při bruslení jsou lyže v odvratu. Běhu na lyžích se využívá i v dalších zimních sportech: severská kombinace, biatlon a v lyžařském orientačním běhu. Během výkonu se uplatňují především vytrvalostní schopnosti jedince. Zátěž je během běžeckého výkonu kontinuálního charakteru se změnou intenzity podle toho v jaké části trati se závodník nachází.

Olympijský sport: od roku 1924 (ženy od roku1952)
První MS: 1925 (ženy od roku 1954)
Soutěžní disciplíny

-    Muži: sprinty, 10 km, 15 km, 30 km, 50 km
-    Ženy: sprinty, 5 km, 10 km, 15 km, 30 km
-    Štafety
-    Biatlon (klasický + volný styl)
-    Sprinty dvojic

Základní pravidla

-    Závod musí obsahovat stejnou měrou stoupání, sjezdy a rovné úseky. Nejjednodušší část musí být na začátku, nejobtížnější uprostřed
-    U tratí kratších než 30 km musí celkové převýšení dosáhnout 600- 900 m pro ženy a 900 – 1200 m pro muže.
-     Startovní pořadí určuje los, závodníci startují v intervalu 30 s (existují ale i hromadné starty).
-     Lyžař musí sledovat určenou trať a projet všemi kontrolními body.
-    U závodu jednotlivců jsou před startem lyže označeny tak, aby nemohly být v průběhu závodu vyměněny.

Faktory sportovního výkonu – běžecké lyžování.
Obr. Faktory sportovního výkonu – běžecké lyžování.


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: kontinuální

Trvání výkonu: závod trvá několik minut (sprinty) nebo několik desítek minut či hodin

Intenzita zatížení: nízká až submaximální

Metabolické krytí: ATP-CP systém, anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během sprinterského výkonu.
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během sprinterského výkonu.

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 10 km (upraveno dle Heller, 1993).
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 10 km (upraveno dle Heller, 1993).

Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen, volné mastné kyseliny (50km)

Energetický výdej: 1100-1900% nál. BM, 1,4 kJ/min/kg

Většina disciplín představuje aerobní zátěž s velkým výdejem energie, který je závislý na délce, profilu i charakteru trati, na rychlosti i technice běhu. Více energie pro svalovou činnost běžkaři vydají při bruslařském stylu.


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Heller 1993*, Hoffman – Clifford 1990**, Fořt 1983***, Ilavský 2005****).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Heller 1993*, Hoffman – Clifford 1990**, Fořt 1983***, Ilavský 2005****).


Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ glykogen

Funkční adaptace:
zvýšení kapacity: ↑ aerobní (↑ klidový  Qs, ↑ zátěžový  Qs, ↑ zátěžový  Q, bradykardie, ↑ VC, ↓ klidová DF, ↑ VO2max, úroveň ANP, ekonomika pohybu)

Morfologické změny:
srdce: excentrická hypertrofie
svaly: hypertrofie pomalých svalových vláken, vaskularizace svalů, ↑ počet mitochondrií

Rozvoj pohybových schopností:
vytrvalost (aerobní, anaerobní), síla (vytrvalostní), koordinace (synaptická)


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty vybraných fyziologických parametrů při testu do maxima (Heller, 1993*, Grasgruber-Cacek, 2008**, Jansa, 2007***, Boulay 1994, Bunc 2001****).
Maximální hodnoty vybraných fyziologických parametrů při testu do maxima (Heller, 1993*, Grasgruber-Cacek, 2008**, Jansa, 2007***, Boulay 1994, Bunc 2001****).

Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech u sprinterů (upraveno dle Grasgruber-Cacek, 2008).
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech u sprinterů (upraveno dle Grasgruber-Cacek, 2008).

Tab. Somatická charakteristika (upraveno dle Heller, 1993*, Grasgruber-Cacek, 2008**).
Somatická charakteristika (upraveno dle Heller, 1993*, Grasgruber-Cacek, 2008**).

Běžci na lyžích dosahují průměrných výšek a mírně podprůměrných hmotností. Lehčí závodníci mají výhodu ve stoupání, těžší mají zase výhodu při sjezdech z kopce.

Somatograf běžkařů (modře-muži, červeně-ženy).
Obr. Somatograf běžkařů (modře-muži, červeně-ženy).


Trénink


Trénink probíhá na sněhu i na suchu. Aktivity, které zařazovány do suché přípravy jsou: terénní běh, cyklistika, kolečkové lyže, in-line bruslení, imitační cvičení, kruhový trénink. Trénink je zaměřován na rozvoj především aerobních schopností, dále také na rozvoj silových schopností. Silový trénink se zaměřuje především na rozvoj svalstva horních končetin (důležité pro odpich) a trupu.

Příklad celoročního tréninkového cyklu – nejvyšší úroveň

Počet tréninkových dnů za rok: 320 (muži), 300 (ženy)
Počet hodin zatížení za rok: 820 (muži), 760 (ženy)

Přípravné období I: květen – polovina srpna
Přípravné období II: polovina srpna - září
Přípravné období III: říjen - listopad
Soutěžní období: prosinec - březen
Přechodné období: duben


Zdravotní rizika


Kromě poranění pohybového aparátu se v běžeckém lyžování můžeme setkat i s dalšími zdravotními problémy jako jsou omrzliny, podchlazení, fyzické vyčerpání a časté nachlazení.
Nejčastější příčinou úrazů je pád na zem. Chronická poškození vznikají působením chladu a přetížením. S chronickými bolestmi zad (v oblasti bederní páteře) se setkáváme u běžkařů upřednostňujícími klasický způsob běhu.

Nejčastější poranění:

-  akutní: natažení a natržení svalů, luxace ramene, distorze kolene, distorze hlezenního kloubu, distorze palce ruky, zlomeniny
-  chronické: zánět v ramenním kloubu, kolenním kloubu (především u bruslení), kyčelního kloubu, Achillově šlaše.


Kineziologická analýza


Lokomoce: artificiální
Pohyby segmentů: cyklickéVýkon v běžeckém lyžování zapojuje velkou řadu svalových skupin, výrazně se zapojují obě dolní i horní končetiny a svalstvo trupu. Při kineziologické analýze klasického způsobu rozlišujeme u dolních končetin fázi odrazovou a fázi švihu a skluzu. Během odrazové fáze se kontrahují extenzory kyčelního kloubu (m. glutaeus maximus a hamstringy), extenzory kolen (m. quadriceps femoris) a plantární flexory (m. triceps surae). Ve švihové a skluzové fázi se kontrahují flexory kyčle (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae) a opět m. quadriceps femoris.
U horních končetin pak máme fázi odpichu a přenosu. Při odpichu se zapojují extenzory ramene (m. latissimus dorsi, m. deltoideus-pars spinae a m. teres major), extenzory lokte (m. triceps brachii a m. anconeus) a ulnární duktory (m. flexor carpi ulnaris a m. extensor carpi ulnaris). Přenos horní končetiny vpřed zajišťují flexory ramene (m. deltoideus-pars clavicularis, m. coracobrachialis a m. biceps brachii-caput bereve) a flexory lokte (m. biceps brachii, m. brachialis a m. brachioradialis). Hůlky svírají flexory prstů, těsné po odpichu se prsty rozevírají, hůlky se vypouští do poutek – extenze prstů.
Svalstvo trupu zajišťuje stabilizaci, důležitá je práce m. erector spinae a břišních svalů.

Nejvíce zatěžované svaly v běžeckém lyžování.
Obr. Nejvíce zatěžované svaly v běžeckém lyžování - bruslení.

Nejvíce zatěžované svaly v běžeckém lyžování - klasika
Obr. Nejvíce zatěžované svaly v běžeckém lyžování - klasika.

Použitá literatura:
BOULAY, M.R: - SERRESSE, N. – ALMERAS, N. – TREMBLAY, A. 1994. Energy expenditure measurement in male cross-country skiers: Comparison of two field methods. Medicine and Science in Sports and Exercise 26: 248-253.
BUNC, Václav. Contribution of physiological profile and functional variables in talent identification in several sports.In Science and Skiing II, 2001, s. 566-575.
FOŘT, P. Zkušenosti s využitím radiotelemetrie tepové a dechové frekvence u biatlonistů. In Celostátní tělovýchovné dny. Praha, sborník referátů, 1983, s. 16-31. 1983
GRASGRUBER, Pavel – CACEK, Jan. Sportovní geny. Brno: Computer Presss, a.s., 2008. 480 s. ISBN: 978-80-251-1873-3.
HELLER, Jan. Lyžování: běhy. In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 1. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 100-109. ISBN: 80-7066-816-6.
HOFFMAN, M.D. – CLIFFORD, P.S. Physiological responses to different cross country skiing techniques on level terrain. Med. Sci. Sports Exerc., 22, s. 841-848, 1990.
ILAVSKÝ, J. Běh na lyžích. Metodický dopis SLČR, Pahaha, 2005.
JANSA, Petr – DOVALIL, Josef a kol. Sportovní příprava. Vybrané teoretické obory. Příbram: Kleník Bořivoj PhDr – Q-art, 2007. 272 s. ISBN: 80-903280-8-3.