Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Aplikované úpoly

Úpoly dnes patří mezi dynamicky se rozvíjející oblast tělesné kultury a sportu. Zahrnují široké rozpětí pohybových aktivit od průpravných úpolových cvičení, přes tradiční bojová umění, moderní úpolové sporty až po jejich aplikace. Aplikační úrovní úpolů se zpravidla rozumí sebeobrana. Tato publikace je však zaměřena na jinou, často opomíjenou, oblast úpolů a tělesné výchovy obecně – vzájemný vztah úpolů a zdraví.

Úpoly vznikly z loveckých a bojových činností člověka. Jejich cíl byl původně zcela užitkový – překonat protivníka za vynaložení co nejmenšího úsilí. Aby bojová technika byla účinná, bylo třeba ji nacvičovat a vykonávat na základě znalosti fyziologie lidského těla. Kultivace některých úpolových systémů dosáhla postupně takové úrovně, že jejich zdravotní benefit je i dnes nepřehlédnutelný. Bojovníci museli také vyvíjet cvičení, která je na boj kondičně připravovala nebo naopak umožňovala regeneraci po boji. Požadavek racionálnosti, efektivity a komplexnosti je logicky zachován i v moderních úpolových systémech. Cílem publikace je akcentovat právě tyto aspekty úpolů a poskytnout dostatečný zásobník cvičení ve třech rozdílných oblastech:

  • Úpoly komplexně rozvíjející

    Úpolová cvičení pro všeobecný rozvoj pohybových schopností
  • Úpoly kompenzační

    Úpolová cvičení pro kompenzaci nesprávného držení těla a dýchání
  • Kompenzační cvičení

    Neúpolová cvičení pro kompenzaci zátěže z úpolových aktivit

První dvě skupiny cvičení jsou aplikované úpoly určené pro všeobecnou tělesnou výchovu. Učitelé a trenéři by jich měli využívat jako zpestření tělesné přípravy svých žáků a svěřenců, využívat jejich emotivnosti a zábavnosti oproti standardním cvičením jednotlivců. Třetí skupina je určena pro cvičence úpolových systémů. Zaměřuje se na nejvíce zatěžované části těla a často opomíjenou kompenzaci zátěže z úpolových sportů.

Aplikované úpoly jsou učebnicí, která krok za krokem provede čtenáře zásobníkem cvičení a ukáže mu nové možnosti využití úpolů v tělovýchovné praxi. Zájemci o další studium úpolových sportů a bojových umění mohou využít také publikace:

Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu Metodika džúdó

Autoři publikace

 
PhDr. Michal Vít PhDr. Michal Vít
Oddělení úpolů – Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka vyučujícího v IS MU
 
PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Oddělení úpolů – Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka vyučujícího v IS MU
 
Mgr. Jitka Čihounková Mgr. Jitka Čihounková
Oddělení úpolů – Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka vyučující v IS MU
 
Mgr. Lenka Beránková, Ph.D. Mgr. Lenka Beránková, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka vyučující v IS MU
 
doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
proděkanka pro vnější vztahy na Fakultě sportovních studií MU

Osobní stránka vyučující v IS MU
 
 
 
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.