Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – hvězda života

První pomoc
Základní informace


Cíl výuky

Vytvořit základní povědomí studentů o první pomoci, o prevenci úrazů a neúrazových stavů. Seznámit s legislativou týkající se poskytování první pomoci a fungováním Zdravotnické záchranné služby.

Obsah

Doporučení pro výuku

Prevence úrazů a sebepoškození

Zahajte každé téma výuky první pomoci důrazem na prevenci.

V našich publikacích klademe na prevenci velký důraz a ve většině kapitol se jí věnujeme.

Pro další inspiraci pro výuku doporučujeme několik odkazů na materiály, které na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity vznikají:

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě
http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/
Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě
http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/
Prevence úrazů a bezpečnost ve školním prostředí na ZŠ a SŠ
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js11/urazy/web/index.html

Problematika právní

Neposkytnutí první pomoci je trestným činem, dle §§ 150 a 151 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Tento trestný čin je v zákoně přesně formulován a naleznete jej v PowerPointové prezentaci.

Poznámka autorů

Zdůrazněte jak zákonnou povinnost poskytnout první pomoc, tak základní zásadu poskytování první pomoci – bezpečnost pro zachránce, bezpečnost pro postiženého a okolí je prvořadá.

Znamená to, je-li riziko pro zachránce tak vysoké, že by poskytování první pomoci ohrozilo život jeho nebo dalších lidi (požár, únik nebezpečné látky, zachránce neumí plavat atd.), je povinností každého občana alespoň zavolat záchrannou službu a vyčkat jejího příjezdu. V těchto případech je povinnost poskytnout první pomoc splněna voláním záchranné služby a případně ostatních složek IZS.

Zdůrazněte rizika první pomoci u autonehod, požárů, úrazu elektrickým proudem, nehod v laboratořích, při záchraně v horách, na vodě.

Zdravotnická záchranná služba

Studenti by měli být seznámeni s tím, že při stavech, které ohrožují život člověka, je nutné co nejdříve volat Zdravotnickou záchrannou službu na číslo 155.

Kromě okamžitého příjmu tísňové výzvy a výjezdu sanitky má kdokoliv z volajících možnost s operátory – zdravotnickými pracovníky konzultovat postup první pomoci!

  • TANR – telefonická neodkladná asistovaná resuscitace

    V nových doporučeních Evropské rady pro resuscitaci je tato služba ZZS velmi zdůrazňována a metodicky podporována.
  • TAPP – telefonická asistovaná první pomoc

    Po telefonu operátor poskytuje rady, jak pomoci postiženému až do příjezdu posádky ZZS.

Rovněž velmi důležitá informace je ta, že se Zdravotnická záchranná služba nevolá jen k nejzávažnějším život ohrožujícím stavům, ale i k jiným poraněním – poranění hlavy, břicha či hrudníku, poraněním pohybového aparátu, otravám, popáleninám či náhlým neúrazovým stavům. Je vždy lépe se poradit s operátorem záchranné služby o tom, co dělat, než vlastním neuváženým transportem zhoršit zdravotní stav postiženého!

Je-li to možné, je pro rychlost záchranné akce dobré, když na vůz ZZS někdo čeká a upozorní na sebe zřetelným máváním.

Je-li potřeba nasadit do akce vrtulník, rozhoduje na základě vašeho volání operátorka. V tomto případě by měl volající vědět, že plocha pro přistání vrtulníku je přibližně 30 na 30 metrů, bez drátů vysokého napětí. Přistává-li k postiženému vrtulník, plocha musí být prázdná a je vhodné, když jeden ze zachránců na jejím okraji mává např. bílým prostěradlem. K vrtulníku se zachránce nepřibližuje, vyčká pokynů posádky.


Studijní materiály

Prezentace

Prezentace ve formátu PPT (MS PowerPoint) Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Procvičovací otázky

Spustit interaktivní test v IS MU

Základní informace

Doporučujeme: Použijte svůj účet v Informačním systému MU, v budoucnu se pak budete moci kdykoli vrátit ke svým odpovědím.
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.