Autoři

Alena Stará

Jaroslav Šamšula

Jana Stará

Rychlé odkazy

Podpora

  • Tento materiál vznikl za podpory Fondu rozvoje vysokých škol - v rámci projektu FRVŠ/1692/2012 Inovace výuky volejbalu na MU.

  • Na projektu spolupracovali hráči juniorského týmu Volejbal Brno.

    Děkujeme.

Základy pohybových dovedností ve volejbalu

Naučit se hrát volejbal, to znamená získat volejbalové herní dovednosti prostřednictvím procesu učení. Kvalita procesu učení je dána moderními trendy, které vyžadují hlubší a mnohostranné znalosti.

Předložené materiály jsou určeny studentům Fakulty sportovních studií a také všem, kteří chtějí volejbal úspěšné hrát. V tomto multimediálním studijním materiálu najdete zejména podklady pro nácvik základních volejbalových dovedností, které jsou nutným předpokladem dalšího rozvoje této sportovní hry.

Kromě obrazových záznamů správné techniky, průpravných cvičení a předpokládaných možných chyb, kterých je dobré se vyvarovat, zde najdete také relevantní informace o volejbalu, jeho pravidlech a používaném názvosloví.

Široká škála průpravných cvičení, uvedená na těchto stránkách, není konečná. Berte je jako inspiraci pro vlastní pedagogickou činnost a libovolně je upravujte podle schopností, výkonnosti a míry dovedností vaší, případně vašich svěřenců, tréninkových podmínek nebo materiálního vybavení, které máte k dispozici. 

Základní volejbalová odbití

Odbití obouruč vrchem

Odbití obouruč vrchem

Odbití obouruč vrchem (prsty) tvoří základ individuálních herních činností.


Odbití obouruč spodem

Odbití obouruč spodem

Odbití obouruč spodem (bagr) je základní pohybová dovednost pro přihlávku podání a vybírání.


Smečování

Útočný úder

Útočný úder je každé odbití míče do pole soupeře, provedené v průběhu rozehry. Nejčastěji se provádí ve výskoku, úderem do míče jednoruč.


Podání

Podání

Úder zahajující hru, jehož cílem je dosáhnout přímého bodu nebo ztížit soupeři založení útoku.

Tiráž

Základy volejbalu

Multimediální elektronický výukový materiál

Stará, Alena | Šamšula, Jaroslav | Stará, Jana

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-7675-4

© 2014 Masarykova univerzita