Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Válce

Tyto útvary vznikají v tubulech ledvin precipitací Tamm–Horsfallova glykoproteinu, který je sekretován z renálních tubulárních buněk. Jejich tvorbu podporuje kyselejší pH, větší koncentrace plazmatických bílkovin, dehydratace organizmu a náročná fyzická aktivita. Kopírují tvar tubulu, mají definovanou vnější linii, paralelní strany a zakulacené konce.

Rozeznáváme válce hyalinní, buněčné, granulované, voskové, tukové, bakteriální a směsné. Kromě výskytu malého počtu válců hyalinních jsou všechny válce považovány za patologický nález. Válec je klasifikován jako buněčný či granulovaný, představují-li buňky či granula více než třetinu objemu. V ostatních případech se nazývá hyalinní. Dle délky setrvání válce v tubulu ledvin může válec procházet postupným vývojem: buněčný válec → granulovaný válec → voskový válec

Hyalinní válce

Barvený preparát

Hyalinní válec
Hyalinní válec
Hyalinní válce
Hyalinní válce

Nebarvený preparát

Hyalinní válec
Hyalinní válec
Hyalinní válec
Hyalinní válec

Fotografie z přístroje IQ 200, IRIS

Hyalinní válce
Hyalinní válce
Hyalinní válce
Hyalinní válce

Buněčné válce

Barvený preparát

Erytrocytární válec
Erytrocytární válec
Erytrocytární válec (hyalinní válec s erytrocyty)
Erytrocytární válec (hyalinní válec s erytrocyty)
Leukocytární válec
Leukocytární válec
Válec z renálních tubulárních epitelií
Válec z renálních tubulárních epitelií

Nebarvený preparát

Erytrocytární válec
Erytrocytární válec
Leukocytární válec
Leukocytární válec

Fotografie z přístroje IQ 200, IRIS

Erytrocytární válec
Erytrocytární válec
Leukocytární válec
Leukocytární válec
Válce z renálních tubulárních epitelií
Válce z renálních tubulárních epitelií

Granulované válce

Granula uvnitř těchto válců vznikají po rozbití membrány buněk ve válci či tubulech. Granulované válce se mohou vyskytovat od hrubě granulovaných se zbytky buněk až po velmi jemně granulované, které začínají voskovatět. Malý počet se může vyskytovat po intenzivní fyzické aktivitě (velký počet u otužilců). Větší počet je silně patologický.

Barvený preparát

Granulovaný válec
Granulovaný válec
Granulovaný válec
Granulovaný válec

Nebarvený preparát

Granulovaný válec
Granulovaný válec
Granulovaný válec
Granulovaný válec

Fotografie z přístroje IQ 200, IRIS

Granulované válce fotografie z přístroje IQ 200)
Granulované válce
Granulované válce
Granulované válce

Voskové válce

Jedná se o nejzávažnější typ válců. Objevují se při chronickém onemocnění ledvin a říká se jim válce renálního selhání. Mají homogenní strukturu, nepravidelné zlomené konce a jsou nejširší. Často jsou nesourodé, částečně tvořené válcem granulovaným. Vypovídají o poškození tubulů.

Barvený preparát

Voskový válec
Voskový válec
Voskový válec
Voskový válec

Nebarvený preparát

Voskový válec
Voskový válec
Voskový válec
Voskový válec

Fotografie z přístroje IQ 200, IRIS

Voskové válce
Voskové válce

Tukové válce

Tukové válce obsahují kulatá tuková tělíska1. Vyskytují se v moči při silné renální dysfunkci, nefrotickém syndromu, silně zvýšenou celkovou bílkovinou a albuminem, u diabetiků a po intoxikaci rtutí.

Barvený preparát

Tukové válce
Tukové válce

Fotografie z přístroje IQ 200, IRIS

Tukové válce
Tukové válce

Bakteriální válce

Barvený preparát

Bakteriální válec
Bakteriální válec
Bakteriální válec
Bakteriální válec
Bakteriální válec
Bakteriální válec

Nebarvený preparát

Bakteriální válec
Bakteriální válec

Fotografie z přístroje IQ 200, IRIS

Bakteriální válce
Bakteriální válce

1Tuková tělíska se objevují při velké permeabilitě glomerulu u pacientů se sníženým albuminem, kteří mají zvýšenou syntézou proteinů a lipoproteinů. Mohou být pohlcovány makrofágy, které jsou pak naplněné tukem.

Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041