Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Zajímavé nálezy

Erytrocyty x kvasinky

V automatickém analyzátoru a nativním sedimentu bývá obtížné od sebe odlišit jednotlivé kvasinky a erytrocyty z důvodu jejich podobného tvaru a velikosti. K rozhodčí analýze lze využít barvený sediment, protože erytrocyty se barví typicky růžově, kvasinky jsou bezbarvé.

Erytrocyty a kvasinky vedle sebe
Erytrocyty a kvasinky vedle sebe
Erytrocyty a kvasinky vedle sebe
Erytrocyty a kvasinky vedle sebe

Erytrocyty x oxaláty

Jsou-li v močovém nálezu vedle sebe erytrocyty a oxaláty, bývá je obtížné z důvodu jejich podobné velikosti v automatickém analyzátoru správně odlišit. Týká se to především monohydrátu oxalátu vápenatého. Erytrocyty se barví růžově, oxaláty se nebarví, takže v močovém sedimentu lze krystalickou strukturu oxalátů rozlišit.

Krystaly mono a dihydrátů oxalátu vápenatého vedle erytrocytů automaticky zařazené do kategorie erytrocytů
Krystaly mono a dihydrátů oxalátu vápenatého vedle erytrocytů automaticky zařazené do kategorie erytrocytů
Krystaly dihydrátu oxalátu s erytrocytem a krystaly monohydrátu oxalátu
Krystaly dihydrátu oxalátu s erytrocytem a krystaly monohydrátu oxalátu

Postupný vývoj patologických válců

Výjimečně lze v jednom nálezu vedle sebe pozorovat všechna vývojová stádia válců.

Buněčný válec
Buněčný válec
Přechodné stádium válce z buněčného na granulovaný (zvětšeno 600x)
Přechodné stádium válce z buněčného na granulovaný (zvětšeno 600x)
Přechodné stádium válce z buněčného na granulovaný
Přechodné stádium válce z buněčného na granulovaný
Granulovaný válec
Granulovaný válec
 
Přechodné stádium válce z granulovaného na voskový a voskový válec
Přechodné stádium válce z granulovaného na voskový a voskový válec
Voskový válec
Voskový válec

Tukové částice

Tukové částice ve vzorku moči považujeme za výjimečný a závažný nález. Uvedené elementy byly nalezeny u pacienta s nefrotickým syndromem.

Hyalinní válce s tukovými kapénkami a tukový válec (šipka)
Hyalinní válce s tukovými kapénkami a tukový válec (šipka)
Makrofágy s tukovými kapénkami
Makrofágy s tukovými kapénkami
 
Hyalinní válec s tukovými kapénkami
Hyalinní válec s tukovými kapénkami
Plochá epitelie a makrofág s tukovými kapénkami
Plochá epitelie a makrofág s tukovými kapénkami
Tukový válec a tukové kapénky
Tukový válec a tukové kapénky

Obtížně rozlišitelné kulaté částice

Při automatické mikroskopické analýze může dojít k nálezu útvarů připomínající velké černé koule. Takovéto útvary mívají různý původ. Většinou se jedná o některý druh krystalů, případně o méně obvyklé buňky. K identifikaci využijeme chemické vyšetření diagnostickými proužky a mikroskopii barveného sedimentu.

Kyselina močová
Kyselina močová
Krystaly bilirubinu
Krystaly bilirubinu
Močan amonný
Močan amonný
Makrofág s tukovými kapénkami
Makrofág s tukovými kapénkami
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041