Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Tukové částice

Tuková tělíska jsou renální tubulární epitelie nebo makrofágy naplněné tukovými kapénkami. Jádro těchto buněk bývá špatně viditelné. Nález tukových tělísek je doprovázen přítomností volných tukových kapek, případně hyalinních válců s tukovými kapénkami nebo tukových válců. Nález tukových tělísek a tukových kapének v moči je považován za výjimečný a závažný. Přítomnost tuku biologického původu v moči se nazývá lipidurie. Indikuje těžkou renální dysfunkci. Objevuje se při silném poškození a nekróze renálních buněk, jako u nefrotického syndromu, pokročilého diabetu mellitu nebo některých intoxikací.

Tukové kapénky se mohou objevit v moči také jako kontaminace z katetru nebo vaginálního krému. V tomto případě ale ve vzorku nejsou přítomna tuková tělíska ani tukové válce. Příklady jsou uvedeny v kategorii artefakty.

Barvený preparát

Makrofág a tukové kapénky
Makrofág a tukové kapénky

Nebarvený preparát

Makrofág s tukovými kapénkami a spermiemi
Makrofág s tukovými kapénkami a spermiemi

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Makrofágy s tukovými kapénkami
Makrofágy s tukovými kapénkami