Úvod

Milí čtenáři,

ráda bych vás za sebe i celý tým, seznámila s knihou, kterou právě držíte v rukou. Workbook je totiž tak trochu jiná učebnice, tak trochu jiný soubor protokolů ke cvičením, prostě tak trochu jiná kniha. Možná to je tím, že nikdy tak úplně jako kniha psaná nebyla. Když jsme ji spolu s kolegyněmi začaly před 4 lety psát, byl to soubor protokolů určených studentům biomedicíny, kteří mají v prvním ročníku tak náročný rozvrh, že jsme jim chtěly usnadnit proces učení fyziologie. Každý další rok jsme přidávaly další poznámky a zdokonalovaly tak informační obsah ohledně fyziologických jevů týkajících se přímo daného cvičení. Nakonec s tím, jak moji spolužáci ze studií začali pracovat v praxi, přišla myšlenka, aby cvičení co nejvíce odrážela také klinickou praxi (a že u biomediků je opravdu rozmanitá). K finální podobě knihy zásadním způsobem přispěli odborníci na respirační systém, kardiovaskulární systém, optiku a optometrii i lékaři. Výsledkem je materiál, který z jejich pohledu odráží především praktické znalosti.

Text je velmi rozmanitý a nikdo z autorů nezamýšlel, aby se student učil text do posledního slova. Má spíše sloužit k tomu, aby si v něm každý student mohl najít přesah k tématům, které ho zajímají, a použil je jako odrazový můstek k získávání dalších vědomostí.

Jsme si jisti, že jsme jednotlivá témata nepopsali do detailu, ani jsme nepopsali všechny jevy. A to je v pořádku, protože fyziologie člověka je neustále se vyvíjející obor, kde bude vždycky další jev, který se bude dát popsat přesněji, komplexněji nebo s přesahem do dalších oborů. Je na vás abyste si našli to vaše téma a prohloubili jeho znalost. Naším přáním je vám tuto cestu o malý kousek usnadnit.

Za kolektiv autorů
Jana Hrušková


Ke stažení

Fyziologie – teorie k praktickým cvičenímStáhnout publikaci ve formátu PDF

Autoři publikace

Ing. Jana Hrušková

Ing. Jana Hrušková

Centrum pro rozvoj klinických kompetencí – Lékařská fakulta

Osobní stránka v IS MU

Ing. Juraj Jakubík

Ing. Juraj Jakubík

Fyziologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta

Osobní stránka v IS MU

MUDr. Michal Hendrych

MUDr. Michal Hendrych

I. ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta

Osobní stránka v IS MU

Richard Paštěka

Ing. Richard Paštěka, MSc

Department Life Science Engineering – University of Applied Sciences Technikum Wien

Mgr. Jana Svačinová, Ph.D.

Mgr. Jana Svačinová, Ph.D.

Fyziologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta

Osobní stránka v IS MU

Ksenia Budinskaya, Ph.D.

Ksenia Budinskaya, Ph.D.

Fyziologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta

Osobní stránka v IS MU

Bc. Veronika Kujalová

Bc. et Bc. Veronika Kujalová

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Veronika Vejtasová

MUDr. Veronika Vejtasová

Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.

MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.

Fyziologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Fyziologie – teorie k praktickým cvičením

Multimediální elektronický výukový materiál

Hrušková, Jana | Jakubík, Juraj | Hendrych, Michal | Paštěka, Richard | Svačinová, Jana | Budinskaya, Ksenia | Kujalová, Veronika | Vejtasová, Veronika | Nováková, Zuzana

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2021

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2020–2021

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2021 Masarykova univerzita