Úvod

Vážení studenti, milí čtenáři,

předložená publikace je koncipována jako studijní pomůcka a tzv. pre-class reading nejen pro studenty klinické farmakologie, ale i jako praktický průvodce pro začínající lékaře a farmaceuty. Jeho cílem je ve stručnosti zopakovat farmakologii vybraných léčiv a na příkladech pak ihned ukázat praktickou aplikaci získaných znalostí. Každá kapitola navíc nabízí odkazy na užitečné databáze, kalkulátory a zdroje doplňujících informací, farmakologické přehledy.

Obsah je členěn do 15 kapitol pokrývajících obecná témata jako úpravy dávek při poruchách eliminačních orgánů, lékové interakce, zásady a nástroje účelné farmakoterapie a kritické čtení klinických studií, ale součástí jsou i kapitoly věnované konkrétní lékové skupině. Cílem publikace je posílit znalosti a dovednosti studentů v oblasti farmakoterapie, zvýšit jejich povědomí o rizicích léčiv a přispět tak ke zlepšení bezpečnosti léčby obecně.

Věříme, že se publikace stane užitečnou a praktickou pomůckou, ale i inspirací k dalšímu studiu farmakologie a farmakoterapie.

Za autorský kolektiv
Jitka Rychlíčková


Ke stažení

Vybrané kapitoly z klinické farmakologieStáhnout publikaci ve formátu PDF

Vyloučení odpovědnosti:

Autoři věnovali maximální pozornost správnosti uvedených informací. I když tyto informace byly pečlivě a opakovaně kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich úplnou bezchybnost. Z těchto důvodů se vylučují jakékoli nároky na úhradu ať již přímých, či nepřímých škod.

Autoři publikace

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Na e-learningu dále spolupracovali

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D.

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

PharmDr. Adriana Papiež, Ph.D.

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

PharmDr. Milan Juhás, Ph.D.

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, FN u sv. Anny v Brně

Osobní stránka v IS MU

MUDr. Martin Baláž

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

MUDr. Filip Šiška

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice

Osobní stránka v IS MU


Recenze

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D

Ústav farmakologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.

Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova


Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

Multimediální elektronický výukový materiál

Rychlíčková, Jitka | Součková, Lenka

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2021–2023

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-280-0278-7

© 2023 Masarykova univerzita