Léková politika, účelná farmakoterapie

Lenka Součková

Obsah kapitoly


Rozcestník lekce

Předpokládané znalosti:

  • Pojmy farmakoterapie, léčivý přípravek, nežádoucí účinky, základy předepisování léčiv, Zákon o léčivech, terapeutický index, mechanismy vzniku lékových interakcí

Zkuste si zodpovědět následující otázky nebo odpovědi vyhledat:

  1. Jaké jsou cíle lékové politiky
  2. Jaké zásady účelné farmakoterapie se uplatňují v klinické praxi?