Aplikovaná farmakologie antibiotik

Adriana Papiež, Martin Baláž

Obsah kapitoly


Rozcestník lekce

Kapitola je zaměřena na specifika farmakoterapie antibiotik u kriticky nemocných pacientů na jednotce intenzivní péče; pochopení změn farmakokinetiky a dynamiky u této specifické skupiny pacientů. Tyto znalosti totiž mohou být uplatněny i u jiných léčiv, ne jen u antibiotik. Kapitola se také zaměřuje na principy optimalizování antibiotické léčby za účelem co největšího zvýšení efektivity a snížení toxicity. Řada principů zmíněných v této kapitole je tak přenositelná i do racionálního používání antibiotik v nemocniční či ambulantní sféře obecně.

Co by měl student vědět před přednáškou:

  • Základní dělení antibiotik (ATB), představitele jednotlivých skupin ATB.
  • Mechanismy účinku ATB, obecné nežádoucí účinky, spektrum účinku hlavních zástupců jednotlivých skupin ATB.

Zkuste si zodpovědět následující otázky nebo odpověď vyhledejte:

  1. Jaká antibiotika z pohledu farmakokineticko-farmakodynamických (PK/PD) parametrů existují a jak se liší jejich dávkování v klinické praxi?
  2. Jaké faktory ovlivňují farmakokinetiku ATB u kriticky nemocných pacientů? Co můžeme my udělat pro zachování co nejlepší efektivity ATB?
  3. Co je to tzv. loading dose a kdy ji podáme?
  4. Proč chceme monitorovat hladinu antibiotik? Kterých?
  5. Jaký je rozdíl mezi empirickou a cílenou antibiotickou léčbou? Která vyšetření nám pomůžou k určení nejvhodnější cílené antibiotické léčby?