Klinická farmakologie antitrombotik

Milan Juhás

Obsah kapitoly


Rozcestník lekce

Z farmakologického hlediska antitrombotika představují jednu ze základních skupin léčiv podávaných v terapii kardiovaskulárních onemocnění. Mezi antitrombotika řadíme skupiny léčiv schopné ovlivňovat hemostázu: aktivaci a agregaci trombocytů (antiagregancia) nebo inhibovat aktivitu koagulačních faktorů (přímá i nepřímá antikoagulacia), a tím bránit formaci trombů v arteriálním či žilním systému.

Předpokládané znalosti:

  • Fyziologie hemostázy.
  • Patofyziologie aterotrombotických a trombembolických stavů.
  • Ateroskleróza a rizikové faktory aterotrombotických příhod.
  • Trombembolie a rizikové faktory hluboké žilní trombózy či plicní embolie.
  • Základní farmakologie antitrombotik.

Zkuste si zodpovědět následující otázky nebo odpověď vyhledejte:

  1. Dohledejte si indikace vybraných antiagreačních a antikoagulačních farmak dostupných v ČR (Clexane® Eliquis®, Brilique®, Anopyrin®, Kengrexal®).
  2. Jednou z nejčastěji předepisovaných skupin léčiv napříč odbornostmi jsou nesteroidní antiflogistika (NSA). Jaká rizika vyplývají z kombinace NSA s antitrombotiky?
  3. Jaké jsou základní testy pro monitorování účinnosti heparinu, LMWH, warfarinu?