Perioperační management léčiv

Jitka Rychlíčková

Obsah kapitoly


Rozcestník lekce

K chirurgickým výkonům, ale i některým typům vyšetření, patří předoperační příprava pacienta, premedikace před výkonem a také zahájení specifické terapie po výkonu (např. antikoagulační profylaxe hluboké žilní trombózy, prevence nauzey a zvracení, terapie bolesti, antibiotická profylaxe). Neméně významnou oblastí je management chronické terapie, pokud je zavedena, ve smyslu ponechání beze změn, dočasného vysazení, či přemostění jinou terapií. Tyto oblasti jsou vysoce inter- a intraindividuálně specifické (závisí na charakteristikách pacienta, charakteru plánovaného výkonu, jeho naléhavosti, atd.) a patří do rukou specialistů. Cílem této kapitoly je spíše upozornit na rizikové lékové skupiny, které periprocedurální management vyžadují a u kterých je naopak zbytný, u vybraných skupin se pak budeme věnovat konkrétnějším postupům a potenciálním rizikům; dále nastíníme rizika záměn lékových forem například u pacientů bez možnosti perorálního příjmu.

Předpokládané znalosti:

  • Enterální a parenterální aplikace léčiv – lékové formy, možné způsoby podání léčiv, rozdíly v průběhu plazmatických koncentrací při jednotlivých způsobech podání, rizika.
  • Rebound fenomén, withdrawal syndrom (syndrom z vysazení).
  • Základní farmakologie antitrombotik – hlavní skupiny, mechanismus účinku, nežádoucí účinky, kontraindikace, základní lékové interakce.
  • Základní farmakologie antidiabetik – hlavní skupiny, mechanismus účinku, nežádoucí účinky, kontraindikace, základní lékové interakce.
  • Základní farmakologie léčiv používaných v terapii Parkinsonovy choroby – hlavní skupiny, mechanismus účinku, nežádoucí účinky, kontraindikace, základní lékové interakce.

Zkuste si zodpovědět následující otázky nebo odpověď vyhledejte:

  1. Jaké skupiny léčiv Parkinsonovy nemoci znáte?
  2. Dokážete popsat rozdíl mezi podáním metoprololu ve formě tablet s okamžitým uvolňováním, tablet s prodlouženým uvolňováním (SR, ZOK) a injekčního bolusu (plazmatické koncentrace v čase, klinický projev)?
  3. Jaké nežádoucí účinky jsou typické pro SGLT-2 inhibitory?
  4. V čem spočívá riziko antikoagulační terapie v kontextu operačního výkonu a/nebo související analgezie?
  5. Jaká léčiva lze použít jako pro podporu motility trávicího traktu?