Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Pohyby v kloubech

Ilustrační obrázek

Tento multimediální projekt vznikl jako učební pomůcka pro studenty fyzioterapie, všeobecného lékařství a příbuzných oborů. Jeho cílem je prohloubit znalosti studentů o pohybech v jednotlivých kloubech na základě vizuálního vnímání.

Výukový materiál je rozdělen do kapitol, z nichž každá je věnována samostatnému kloubu. Student má možnost se blíže seznámit se stavbou a pohyby v jednotlivých kloubech a zároveň si ucelit své znalosti díky názorným videoukázkám.

Věříme, že náš projekt bude pro studenty přínosem ve studiu a usnadní jim zvládnutí této nesnadné problematiky.

Závěrem bychom rády poděkovaly týmu IT pracovníků MU, kteří nemalou měrou přispěli ke vzniku tohoto videa a v neposlední řadě i Samuelovi Kubinovi za aktivní účast na natáčení.

Autorky


Rozcestník kloubů

 • 01 – art. temporomandibularis

  01 art. temporomandibularis
  čelistní kloub

  Pohyby:

  1. deprese
   (otevření úst)
  2. elevace
   (zavření úst)
  3. protrakce
   (předsunutí dolní čelisti)
  4. retrakce
   (opětovné zasunutí dolní čelisti)
 • 02 – artt. intervertebrales

  02 artt. intervertebrales
  pohyby páteře

  Pohyby:

  1. flekční
   1. anteflexe (předklon)
   2. retroflexe (extenze, záklon)
   3. lateroflexe (úklon)
  2. rotační
  3. pérovací
 • 03 – art. humeri, art. acromioclaviculari, art. sternoclavicularis

  03 art. humeri, art. acromioclaviculari, art. sternoclavicularis
  pohyby pletence horní končetiny

  Pohyby:

  1. retrakce
   (pohyb lopatky mediálně -
   směrem k páteři)
  2. protrakce
   (pohyb lopatky lateroventrálně -
   ramenním kloubem dopředu)
  3. elevace
   (pohyb lopatky nahoru)
  4. deprese
   (pohyb lopatky dolů)
  5. rotace
   (pohyb dolním úhlem
   lopatky laterálně a zpět)
 • 04 – art. humeri

  04 art. humeri
  kloub ramenní

  Pohyby:

  1. ventrální flexe (předpažení)
  2. dorsální flexe = extense (zapažení)
  3. abdukce (upažení)
  4. addukce (připažení)
  5. pronace (vnitřní rotace)
  6. supinace (vnější rotace)
  7. cirkumdukce - spojení flexe, extense, abdukce a addukce
 • 05 – art. cubiti

  05 art. cubiti
  kloub loketní

  Pohyby:

  1. flexe (ohnutí paže)
  2. extenze (natažení paže)
  3. pronace (vnitřní rotace)
  4. supinace (vnější rotace)
 • 06 – art. radiocarpalis, art. mediocarpalis, art. carpometacarpales

  06 art. radiocarpalis, art. mediocarpalis, art. carpometacarpales
  funkční celek zápěstí

  Pohyby:

  1. palmární flexe
  2. dorsální flexe (extense)
  3. radiální dukce
  4. ulnární dukce
  5. cirkumdukce (kroužení)
   spojení 4 základních pohybů
 • 07 – art. carpometacarpalis pollicis

  07 art. carpometacarpalis pollicis
  palec

  Pohyby:

  1. palmární flexe
  2. dorsální flexe (extense)
  3. abdukce
  4. addukce
  5. opozice – kombinace flexe, addukce a rotace
  6. repozice
 • 08 – artt. metacarpophalangeales

  08 artt. metacarpophalangeales

  Pohyby:

  1. flexe
  2. extense
  3. abdukce
  4. addukce
  5. cirkumdukce (kroužení)
   spojení 4 základních pohybů
 • 09 – artt. interphalangeales manus

  09 artt. interphalangeales manus
  mezi články prstů

  Pohyby:

  1. flexe (ohyb prstů)
  2. extense (natažení prstů)
 • 10 – art. coxae

  10 art. coxae
  kloub kyčelní

  Pohyby:

  1. flexe
  2. extense
  3. abdukce
  4. addukce
  5. pronace
  6. supinace
 • 11 – art. genus

  11 art. genus
  kloub kolenní

  Pohyby:

  1. flexe
  2. extense
 • 12 – art. talocruralis

  12 art. talocruralis
  kloub hlezenní

  Pohyby:

  1. plantární flexe
  2. dorsální flexe = extense
 • 13 – art. subtalaris, art. talocalcaneonavicularis, art. calcaneocuboidea

  13 art. subtalaris, art. talocalcaneonavicularis, art. calcaneocuboidea
  dolní kloub zánártní

  Pohyby:

  1. palmární flexe
  2. dorsální flexe
  3. radiální dukce
  4. ulnární dukce
 • 14 – artt. metatarsophalangeales

  14 artt. metatarsophalangeales

  Pohyby:

  1. flexe (ohyb prstů)
  2. extense (natažení prstů)
  3. abdukce (odtažení prstů)
  4. addukce (přitažení prstů)
Kostra

Ke stažení


Autorky projektu


  MVDr. Helena Veselá, Ph.D.
Anatomický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
  MUDr. Kateřina Hábová
Anatomický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
  Mgr. Kateřina Vymazalová
Anatomický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta MU
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě – Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka v IS MU
   

Tiráž

Pohyby v kloubech

Multimediální elektronický výukový materiál

Veselá, Helena | Hábová, Kateřina | Vymazalová, Kateřina

1. vydání
Vydala Masarykova univerzita, Brno 2015

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014–2015

© 2015 Masarykova univerzita

Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041