Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Artt. metatarsophalangeales


 • Název kloubu

  Artt. metatarsophalangeales

 • Typ kloubu

  jednoduchý, vejčitý (art. ellipsoidea), dvouosý

 • Pohyby kloubu

  1. flexe
  2. extenze

Začátek

 • dorzální flexe

Flexe

 • m. flexor digitorum longus et brevis,
  (m. quadratus plantae, mm. interossei, mm. lumbricales)

Extense

 • m. extensor hallucis longus et brevis,
  m. extensor digitorum longus et brevis

Pozn.
V kloubu je možná i mírná abdukce a addukce.

Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041