Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Art. subtalaris, art. talocalcaneonavicularis, art. calcaneocuboidea

Dolní kloub zánártní

 • Název kloubu

  Art. subtalaris, art. talocalcaneonavicularis, art. calcaneocuboidea - funkční jednotka

 • Typ kloubu

  složený, vejčitý (art. ellipsoidea), dvouosý

 • Pohyby

  1. inverze (rotace ven)
  2. everze (rotace dovnitř)

Pozn.
Klouby tvoří společnou funkční jednotku, výsledkem jejich součinnosti jsou následující pohyby:

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Inverze

 • m. tibialis posterior,
  m. flexor hallucis longus,
  m. flexor digitorum longus,
  (m. triceps surae)

Everze

 • m. peroneus longus et brevis,
  m. tibialis anterior,
  m. extensor digitorum longus
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041