Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Vážení uživatelé,

vítáme vás na webových stránkách „Základy ošetřovatelských postupů a intervencí,“ které vznikly z projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity.

K dispozici máte přehled základních ošetřovatelských postupů, které jsou součástí profesních dovedností lékařských i nelékařských oborů. Tento přehled je určen vám, všem studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v rámci pregraduální přípravy a doplňuje teoretické i praktické předměty vztahující se ke klinické praxi.

Text je zpracován v elektronické online verzi s možností stažení. Důraz je kladen na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace. Součástí textu je aplikace určená k procvičování odborné terminologie.

Věříme, že předkládané informace přispějí k upevnění vašich odborných znalostí a k osvojení správných postupů.

Mnoho spokojenosti s použitím těchto stránek přejí autorky
Natália Beharková a Dana Soldánová

Pozn.: Užívání tohoto multimediálního elektronického materiálu se řídí pravidly citační normy v souladu s autorskými právy.


Ke stažení

Studijní text "Ošetřovatelské postupy – názvosloví"

Autoři publikace

Autorky
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství – pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Dana Soldánová
Katedra ošetřovatelství – pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Recenzentka
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství – pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Tecnická realizace
Informační systém MU Servisní středisko pro e-learning na MU
Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU
  • Technická realizace publikace
Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Multimediální elektronický výukový materiál

Beharková, Natália | Soldánová, Dana

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2016

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2016

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8607-4
ISBN 978-80-210-8608-1 (online : ePub)

© 2016 Masarykova univerzita