Seznam tabulek

Tab. 1: Potenciálně maligní afekce sliznice dutiny ústní

Tab. 2: Diagnostická kritéria pro epiteliální dysplazii. Poměr N/C (nukleární-cytoplazmatický poměr, poměr velikosti jádra a cytoplazmy) označuje zralost buňky.

Tab. 3: Klasifikační systémy pro orální epiteliální dysplazii