Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky

Vážený čtenáři,

dostává se Ti do rukou materiál nazvaný „Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky“. Jak už název napovídá, nejedná se o vyčerpávající materiál, který by se věnoval všem aspektům socioekonomické geografie ČR, jde pouze o základní přehled nejdůležitějších informací z jednotlivých okruhů. Samozřejmě, každé z témat by si zasloužilo větší pozornost, ale to je cílem samostatných odborných předmětů (např. geografie maloobchodu, geografie cestovního ruchu apod.), kterým se jednotliví odborníci věnují ve svých samostatných publikacích a z těchto publikací si autoři dovolili přebírat řadu informací.

Vznik tohoto materiálu byl vyvolán absencí podobného materiálu pro studenty vysokých škol po roce 1989. Poslední komplexní učebnice geografie Československa „Ekonomická geografie Československa“ byla vydána v roce 1978 Vlastislavem Häuflerem. Jedná se o publikaci, která na 685 stranách pojednává o geografické poloze, fyzickogeografickém prostředí a obyvatelstvu, o průmyslu, zemědělství a dopravě. V samostatných kapitolách podává hospodářsko-zeměpisnou charakteristiku jednotlivých krajů a zabývá se mezistátními ekonomickými vztahy a RVHP. V porovnání s touto publikací obsahuje předkládaný materiál pouze zlomek informací obsažených ve zmíněné publikaci.

Autoři jsou si také vědomi, že materiál je již v době svého vydání v řadě aspektů neaktuální – vývoj v jednotlivých odvětvích je v posledních letech velmi rychlý – data se každoročně proměňují, podniky krachují a vznikají jiné atd. Proto je vždy zachycen spíše trend vývoje (před rokem 1989 vždy jen velmi stručně, v této oblasti bylo publikováno dostatečně) než hodnocení současné situace. Také z tohoto důvodu je v závěru každé kapitoly zařazena podkapitola „data“, která umožní zájemcům vyhledání aktuálních informací. Kapitoly pak vždy uzavírá série úkolů, která umožní dané téma zopakovat a procvičit, a část nazvaná „seznam literatury a zdrojů informací“, což jsou právě citace publikací, ze kterých autoři čerpali nebo ve kterých je možné témata podrobně nastudovat. V materiálu je také zařazena celá řada mapek a tabulek, které často řeknou více než prostý text.

Doufáme, že materiál bude cennou pomůckou jak pro studenty přírodovědných, pedagogických a ekonomických oborů, tak pro jejich učitele. Rádi uvítáme jakékoliv náměty ke zlepšení.


Ke stažení


Autoři publikace

 
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Geografický ústav – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU
   

Tiráž

Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky

Multimediální elektronický výukový materiál

Svobodová, Hana | Věžník, Antonín | Hofmann, Eduard

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2013

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6229-0

© 2013 Masarykova univerzita

Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041