Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Úvod do geografie venkova

Vážení studenti,

Úvod do geografie venkova

právě otevíráte skripta vytvořená jako poklad pro výuku geografie venkova (PdF: Ze0061 Geografie města a venkova) na katedře geografie Pedagogické fakulty a rurální geografie (PřF: Z0105 Rurální geografie) na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Odborných publikací s tématikou rozvoje venkova vznikla v minulých letech celá řada, nicméně zatím nebyl vytvořen stručný a přehledný text, který by byl vhodný pro výuku geografie. Osnova textu postupuje v logické linii tak, aby se student prvně seznámil s předmětem studie geografie venkova. Dále je vysvětlen samotný pojem venkov a kritéria, pomocí nichž lze venkov vymezovat. Velmi stručně je vysvětleno ukotvení rozvoje venkova v rámci regionálního rozvoje a Společné zemědělské politiky EU. Neméně důležité je pak to, jaké funkce venkov plní v současnosti, jaké byly v minulosti a kdo a jak se může o rozvoj venkova zasadit. Poslední kapitola předkládá několik modelových ukázek problémů, se kterými se venkov v posledních letech potýká, avšak i jejich řešení.

V textu jsou uvedené důležité pojmy, které by měl student po absolvování předmětu znát i otázky, na které by měl umět odpovědět. Jako doplněk pro studenty Pedagogické fakulty jsou zařazeny dva metodické listy s náměty na aktivity, které lze realizovat v terénu.

Rozvoj venkova je však proces dynamický a neustále se mění jak pod tlakem politik, tak i díky procesům a lidem, kteří tvář venkova svými činnostmi výrazně ovlivňují. Neberte tedy text jako všeobecně platný. Jak uvádí Perlín a kol. (2010) či Ježek (2008: 169), neexistuje jeden venkov, ale mnoho venkovů, z nichž každý je specifický.

Doufáme, že materiál bude cennou pomůckou jak pro studenty přírodovědných, tak pedagogických oborů i pro jejich učitele. Rádi uvítáme jakékoliv náměty ke zlepšení.

Hana Svobodová


Seznam kapitol


Ke stažení


Autoři publikace

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
oc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Geografický ústav – Sekce věd o Zemi, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Úvod do geografie venkova

Multimediální elektronický výukový materiál

Svobodová, Hana | Věžník, Antonín

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6943-5

© 2014 Masarykova univerzita

Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041