Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením

Ilustrační obrázek

Podpora a rozvoj grafomotoriky a psaní u žáků s poškozením motoriky je nedílnou součástí edukačního procesu. Zvláště významná je u specifické skupiny dětí a žáků s centrálním postižením (obrny), deformacemi a malformacemi.

Důsledky tělesného postižení se projevují především v narušení hybnosti. Postižení omezuje jejich pohyb, koordinaci a v nejtěžších případech vede až k celkové nehybnosti. Důsledky postižení se pak projevují nejen v pohybu, ale i v komunikaci, sebeobsluze, motorických činnostech závislých na přesnosti a rychlosti atd. S grafomotorikou se setkávají děti již v předškolním věku, ve kterém by měly dostávat příležitosti a dostatek podnětů k jejímu rozvoji. Odborné vedení a příprava dítěte pak usnadňuje samotný nácvik psaní, které patří ke klíčovým kompetencím každého jedince.

Předkládaná elektronická publikace je určena studentům oboru somatopedie a klade si za cíl sumarizovat a vysvětlit základní pojmy sledované problematiky, popsat speciální didaktiky a metodiky při nácviku a rozvoji grafomotoriky a psaní u cílové skupiny a prezentovat možné intervence a kompenzace. Studijní materiál by měl usnadnit orientaci v daném okruhu problémů a pomoci studentům a speciálním pedagogům řešit obtíže při speciálněpedagogické diagnostice a následné intervenci v oblasti grafomotoriky a psaní. Elektronická učebnice obsahuje vlastní materiály (fotografie, obrázky, pracovní listy) i materiály a fotografie přejaté od různých odborníků s patřičným odkazem.

Na přípravě elektronické publikace se podíleli pracovníci servisního střediska a e-technici.

Rozcestník – seznam kapitol

Ke stažení

Přílohy

Příloha 1
Jemná motorika, souhra oko–ruka
Příloha 2
Diagnostika jemné motoriky
Příloha 3
Pracovní listy

Autorka publikace

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením

Multimediální elektronický výukový materiál

Opatřilová, Dagmar

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2013–2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6769-1

© 2014 Masarykova univerzita

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. |
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041