Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

Publikace „Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku“ přináší vhodná cvičení s velkým míčem, měkkým míčem, švihadlem, tyčí a ručníkem pro uvedenou věkovou kategorii. Cílem této publikace je představit zásobník cvičení s náčiním, který je obohacen o motivace.

Před zahájením pohybových aktivit v hodinách tělesné výchovy musíme žáky nejdříve rozcvičit. Přípravě organismu na budoucí zatížení je věnována rušná a průpravná část hodiny (celkem 10 až 15 minut), během nichž dochází ke zvýšení tepové frekvence a k dalším fyziologickým změnám v jednotlivých tělních soustavách. Kromě rušných aktivit (honičky, tance, běh, poskoky apod.) zařazujeme kloubně – mobilizační, protahovací, posilovací a koordinační cvičení.

Autoři a cvičící publikace

Celé rozcvičení se s ohledem na činnosti v hlavní části hodiny může realizovat bez náčiní nebo s využitím náčiní a nářadí.

Z organizačních důvodů (chystání, úklid, manipulace, počet pomůcek apod.) bývá příprava rozcvičení bez náčiní a nářadí pro učitele méně náročná než příprava rozcvičení s náčiním a na nářadí. Pro děti bývají naopak tato rozcvičení přitažlivější. Náčiní nebo nářadí se stává motivačním prvkem, děti spontánně objevují vlastnosti a možnosti pomůcky, rozcvičení se stává „hrou“. Naším cílem není sestavení konkrétních „rozcviček“, ale nabídnout taková cvičení včetně motivací, ze kterých lze kvalitní rozcvičení sestavit.

Publikace ve formátu e-knihy

Vzhledem k vysokému počtu videí má e-kniha přes 440 MB, stahování do tabletu, či mobilu tak může trvat i několik minut.

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku
Stáhnout publikaci pro mobilní zařízení (ePub)

Autorky publikace

Autorky
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Cvičící
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
Julie Marková
Julie Marková
Bc. Iva Kouřilová
Bc. Iva Kouřilová

Tiráž

Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

Multimediální elektronický výukový materiál

Janošková, Hana | Šeráková, Hana

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2016

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014–2016

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8276-2
ISBN 978-80-210-8277-9 (online : ePub)

© 2016 Masarykova univerzita

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. |
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016