Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Velký míč – gymball

Jednotlivá cvičení

Prostor

Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení sed na míči, připažit
Provedení s nádechem vzpažit – s výdechem rovný předklon – hluboký předklon, ruce na zem; s nádechem vzpřim, upažením vzpažit
Přehrát video
Přehrát video

Biceps

Cíl posílení mezilopatkových svalů a svalů paže
Základní postavení sed pokrčmo únožný levou na míči, úklon, levou vzpažit, pravou opřít předloktím o koleno
Provedení pokrčit upažmo poníž levou, ruka v pěst a zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Píďalka

Cíl posílení mezilopatkových svalů, koordinace
Základní postavení sed na míči
Provedení s výdechem páteř ohnout, pánev podsadit, předpažit – s nádechem sed, (přitažením lopatek k sobě) pokrčit upažmo, ruce v pěst a zpět
Přehrát video
Přehrát video

Trampolína

Cíl Uvolnění páteře a protažení svalů trupu
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, mírný předklon, ruce opřít o kolena
Provedení střídavě páteř ohnout a prohnout
Přehrát video
Přehrát video

Tenisky

Cíl protažení svalů dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo přednožný pravou na míči, pata na zemi, špička vzhůru, připažit
Provedení v ZP úklon vpravo, vzpažit levou – hluboký předklon vpravo, předpažit vzhůru, dlaně na pravý kotník a zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Pohupování

Cíl posílení svalů dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů – úkrok levou, mírný přísun pravou a zpět; totéž opačně; možno přidat tleskání dlaněmi a údery dlaněmi do míče
Přehrát video
Přehrát video

Špičky

Cíl posílení svalů dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů – špičky střídavě vzhůru a dolů
Přehrát video
Přehrát video

Poskoky

Cíl posílení svalů dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů – poskoky na míči, pokrčit připažmo, ruce v bok
Přehrát video
Přehrát video

Moucha

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin, zahřátí organismu
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů – poskoky na míči, tleskání dlaněmi nad hlavou a před tělem
Přehrát video
Přehrát video

Panák

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin, zahřátí organismu
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů – poskokem ze sedu pokrčmo na míči sed pokrčmo roznožný na míči, střídavě tleskat dlaněmi před tělem a udeřit po stranách do míče
Přehrát video
Přehrát video

Box

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin, zahřátí organismu
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů – předpažit, střídavě skrčit a napnout paže, dlaně v pěst
Přehrát video
Přehrát video

Křídla

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů – špičky střídavě vzhůru a dolů, s nádechem vzpažit, s výdechem připažit
Přehrát video
Přehrát video

Radost

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin, zahřátí organismu
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů – úkrok levou, přísun pravou (step touch), mírný úklon vlevo, vzpažit, tlesknout nad hlavou; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Umývání oken

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů, pokrčit upažmo, dlaně vztyčeny – malé svislé kroužky dlaněmi vpřed
Přehrát video
Přehrát video

Umývání rámů oken

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů, pokrčit upažmo, dlaně vztyčeny – velké svislé kruhy dlaněmi vpřed
Přehrát video
Přehrát video

Mlýnek

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů, skrčit předpažmo, předloktí nad sebou rovně, dlaně v pěst – kroužení předloktím – trup otočit vpravo, kroužení předloktím – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Paty

Cíl posílení svalů dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů – paty střídavě vzhůru a dolů
Přehrát video
Přehrát video

Stěrače

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, pokrčit upažmo, předloktí vzhůru zevnitř, dlaně vpřed
Provedení hmity vzhůru a dolů, chodidla střídavě vtočit a vytočit, předloktí střídavě zevnitř a dovnitř
Přehrát video
Přehrát video

Mířím a melu

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení hmity vzhůru a dolů, trup otočit vpravo, předpažit pravou, ruka v pěst, ukazováček napnout (ukazuje ve směru paže), skrčit předpažmo dovnitř levou, ruka v pěst, ukazováček napnout (ukazuje doprava) – skrčit předpažmo dovnitř, předloktí nad sebou, dlaně v pěst – kroužení předloktím; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Střílím a melu

Cíl posílení svalů trupu, paží a dolních končetin, koordinace
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení provedení cviku „Mířím a melu“ v rychlém tempu
Přehrát video
Přehrát video

Koleno

Cíl rovnovážné cvičení
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, upažit
Provedení pokrčit přednožmo pravou, tlesknutí dlaněmi pod kolenem; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Zeď

Cíl posílení paží, koordinace pohybu
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, připažit
Provedení sed únožný pravou na míči, trup otočit vlevo, předpažit pravou, dlaň vztyčit, připažit levou; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Silák

Cíl posílení mezilopatkových svalů a svalů paží
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, skrčit upažmo, dlaň vztyčit
Provedení silou upažit, dlaně vztyčit – skrčit upažmo, ruce v pěst
Přehrát video
Přehrát video

Slalom na lyžích

Cíl posílení svalů dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo na míči, pokrčit upažmo
Provedení snožné poskoky střídavě vpravo a vlevo
Přehrát video
Přehrát video

Sjezd na lyžích

Cíl posílení svalů dolních končetin, koordinační a rovnovážný cvik
Základní postavení sed únožný pravou na míči, upažit pravou, skrčit předpažmo dovnitř levou
Provedení přeskokem sed pokrčmo únožný levou na míči, upažit levou, skrčit předpažmo dovnitř pravou; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Hop nad

Cíl posílení svalů trupu (především břišních), paží a dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, hmity vzhůru a dolů, pokrčit připažmo, dlaně na stehna
Provedení poskokem ze sedu pokrčmo na míči sed pokrčmo roznožný na míči, střídavě tleskat dlaněmi před tělem a udeřit po stranách do míče – pokrčit přednožmo, tlesknout dlaněmi nad koleny
Přehrát video
Přehrát video

Hop pod

Cíl posílení svalů trupu (především břišních), paží a dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, hmity vzhůru a dolů, připažit
Provedení poskokem ze sedu pokrčmo na míči sed pokrčmo roznožný na míči, střídavě tleskat dlaněmi před tělem a udeřit po stranách do míče – pokrčit přednožmo, tlesknout dlaněmi pod koleny
Přehrát video
Přehrát video

Trhání ovoce

Cíl posílení dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, připažit
Provedení sed pokrčmo roznožný na míči, připažit – stoj únožný pravou, úklon vlevo, pravou vzpažit, levou zapažit poníž (přidržuje míč, míč za tělem na zemi)
Přehrát video
Přehrát video

Svezeme se

Cíl posílení dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, připažit
Provedení pohybem vlevo stoj spatný, vzpažit levou, připažit pravou, míč vpravo, zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Vír

Cíl Uvolnění beder
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, pokrčit připažmo, ruce v bok
Provedení kroužení pánví
Přehrát video
Přehrát video

Trhání jablíček

Cíl posílení dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči
Provedení sed pokrčmo roznožný na míči – stoj rozkročný, vzpažit pravou, zapažit poníž levou, přidržet míč – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Kudlanka

Cíl posílení svalů celého těla, koordinační a rovnovážný cvik
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, upažit, dlaně vztyčeny
Provedení poskokem sed pokrčmo zkřižný na míči, předpažit poníž zkřižmo
Přehrát video
Přehrát video

Stop

Cíl posílení paží a dolních končetin
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, upažit
Provedení hmity vzhůru a dolů, upažit (výdrž, zpevnit) a připažit (úder do míče)
Přehrát video
Přehrát video

Stop a hop

Cíl posílení paží a dolních končetin, koordinační a rovnovážný cvik
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, upažit
Provedení poskokem sed pokrčmo snožný na míči, upažit – poskokem sed pokrčmo roznožný na míči, připažit (úder do míče)
Přehrát video
Přehrát video

Komár

Cíl posílení svalů trupu (především břišních a hýžďových) a svalů dolních končetin
Základní postavení leh pokrčmo na míči, upažit
Provedení pokrčit přednožmo pravou, tlesknout dlaněmi pod kolenem – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Plamínek

Cíl posílení svalů těla, koordinační a rovnovážný cvik
Základní postavení sed skrčmo přednožný levou na míči, levý kotník na pravé koleno, připažit
Provedení s nádechem vzpažit dovnitř, dlaně spojit, prsty vzhůru – s výdechem skrčit upažmo, dlaně spojit, prsty vzhůru – upažit; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Duha

Cíl Uvolnění a protažení svalů těla, rovnovážný cvik
Základní postavení sed pokrčmo roznožný na míči, pokrčit připažmo, dlaně na stehna
Provedení sed na míči – chůzí leh pokrčmo na míči, vzpažit – sunem zad po míči leh na míči, vzpažit a zpět
Přehrát video
Přehrát video

Ufff

Cíl posílení svalů trupu a paží
Základní postavení klek sedmo, předpažit poníž, míč mezi dlaněmi před tělem na zemi
Provedení s výdechem tlak dlaněmi do míče, s nádechem uvolnit
Přehrát video
Přehrát video

Křidýlko

Cíl protažení prsních svalů
Základní postavení klek sedmo, vzpažit, dlaně na míči, míč před tělem na zemi
Provedení otočit trup vpravo, vzpažit zevnitř pravou (podívat se na dlaň), levá na míči a zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Ježeček

Cíl posílení svalů těla
Základní postavení vzpor ležmo na míči, míč pod tělem
Provedení ZP – ručkovat vpřed do vzporu ležmo, míč pod stehny – vzpor klečmo sedmo na míči, míč pod holeně – vzpor ležmo na míči, míč pod stehny – vzpor klečmo sedmo na míči, míč pod holeně – vzpor ležmo na míči, míč pod stehna – ručkovat vzad do ZP
Přehrát video
Přehrát video

Hadrová panenka

Cíl Uvolnění svalů trupu
Základní postavení leh na břiše na míči
Provedení Uvolnit
Přehrát video
Přehrát video

Cirkus

Cíl posílení svalů celého těla
Základní postavení vzpor ležmo na míči, míč pod tělem
Provedení ZP – ručkovat vpřed do vzporu ležmo, míč pod stehny – vzpor klečmo sedmo na míči, míč pod holeně – předpažit pravou – předpažit levou – tlesknout do dlaní – klek na míči, upažit – stoj spatný, připažit, míč před chodidly na zemi
Přehrát video
Přehrát video

Mořské vlny

Cíl posílení svalů celého těla
Základní postavení vzpor ležmo na míči, míč pod tělem
Provedení ZP – ručkovat vpřed do vzporu ležmo, míč pod stehny – vzpor klečmo sedmo na míči, míč pod holeně – pohybem vpravo vzpor sedmo odbočný vlevo skrčmo – totéž opačně – zpět do ZP
Přehrát video
Přehrát video

Věž

Cíl posílení svalů celého těla
Základní postavení vzpor klečmo sedmo na míči, míč pod holeně
Provedení zanožit pravou – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Prkno

Cíl posílení svalů celého těla
Základní postavení vzpor ležmo na míči, míč pod stehny
Provedení odrazem od míče hmitání trupem
Přehrát video
Přehrát video

Pavouk

Cíl posílení svalů trupu a paží
Základní postavení vzpor ležmo na míči, míč pod stehny
Provedení ZP – ručkovat vpřed do vzporu ležmo, míč pod stehny – kliky
Přehrát video
Přehrát video

Oblouk

Cíl protažení svalů trupu a paží
Základní postavení klek, pokrčit upažmo poníž levou, dlaň na míč, připažit pravou, míč u levého boku na zemi
Provedení ZP – leh na levém boku na míči, vzpažit pravou – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Žabí nohy

Cíl posílení svalů trupu a paží, protažení svalů dolních končetin
Základní postavení vzpor ležmo pokrčmo roznožný na míči, míč mezi stehny (obkročmo)
Provedení Ručkovat kolem osy míče (dokola)
Přehrát video
Přehrát video

Brouk hovnivál

Cíl posílení břišních svalů
Základní postavení leh pokrčmo, pokrčit předpažmo, míč na prsa
Provedení nádech – s výdechem hrudní předklon – kutálet míč po těle na kolena – nádech, výdrž – s výdechem zpět
Přehrát video
Přehrát video

Skluzavka

Cíl posílení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení leh pokrčmo, lýtka na míči
Provedení podsadit pánev – leh na lopatkách, lýtka na míči – zpět
Přehrát video
Přehrát video

Tobogán

Cíl posílení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení leh pokrčmo, chodidla na míči
Provedení podsadit pánev – leh na lopatkách pokrčmo, chodidla na míči – zpět
Přehrát video
Přehrát video

Louskáček

Cíl posílení paží a dolních končetin
Základní postavení leh přednožný roznožmo, pokrčit předpažmo, míč před prsa
Provedení vyhodit míč – mírným snožením dotyk vnitřních částí nártů míče – chytit míč; opakovat
Přehrát video
Přehrát video

Lis

Cíl posílení dolních končetin
Základní postavení leh pokrčmo, lýtka na míči
Provedení s výdechem tlak patami do míče, s nádechem uvolnit
Přehrát video
Přehrát video

Želva

Cíl posílení a protažení svalů trupu
Základní postavení leh pokrčmo, lýtka na míči, upažit dolů
Provedení s výdechem kolena vlevo, hlavu otočit vpravo, s nádechem zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. |
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016